Banner

Scoor je beter dan je collega-melkveehouder?

10 juli 2019 | Door:  Patricia Klinkhamer-Hooijberg

Altijd al willen weten hoe je collega-melkveehouder het doet? Het groepsoverzicht van Alfa geeft inzicht!

Als ondernemer wil je weten waar je staat ten opzichte van andere bedrijven in de sector. Voorheen presenteerde Alfa in het BAS-rapport een groepsgemiddelde van alle beschikbare Alfa-klanten. Leuk om je bedrijf daarmee te vergelijken, maar een gemiddelde zegt niet alles over de achterliggende bedrijven van waaruit het gemiddelde tot stand is gekomen. Je ziet of je hoger of lager scoort in de cijfers, maar de vraag is of je het beter of slechter doet. Je bedrijf spiegelen aan een aantal individuele bedrijven die goed vergelijkbaar zijn met jouw bedrijf, geeft een beter beeld.

Overzicht dertig bedrijven

Alfa maakt deze groepsoverzichten als aanvulling op je BAS MelkveePlus-rapport. Je krijgt een overzicht van dertig geanonimiseerde bedrijven, die qua intensiteit (meetmelk per hectare) het dichtst bij jouw bedrijf liggen.

Van alle dertig bedrijven afzonderlijk zie je hoe zij op de verschillende kengetallen scoren. De spreiding in kosten en opbrengsten tussen deze bedrijven wordt op deze manier goed in beeld gebracht. Daardoor zie je eenvoudig waar je het goed doet ten opzichte van anderen, en waar het nog beter kan. Ook voor je adviseur geven de overzichten belangrijk inzicht in hoe jouw bedrijf het doet ten opzichte van anderen. Zonder een groepsoverzicht is het moeilijker om te kwalificeren waar je met je bedrijf staat. En om je extra uit te dagen, kan je ook een vergelijking op saldoniveau maken met de 25% beste bedrijven uit je overzicht.

Verstrekking BAS-groepsoverzicht

De groepsoverzichten krijg je als je deelneemt aan BAS-MelkveePlus rapportages. Bij elke tussentijdse- of jaarrapportage kan Alfa zo’n overzicht verstrekken. Zodra er voldoende melkveebedrijven binnen Alfa beschikbaar zijn voor de groep, kunnen de overzichten worden gedraaid. Naast het BAS-MelkveePlus rapport, die je goed inzicht geeft in je eigen cijfers, heb je dan dus ook een mooi vergelijk met je collega-melkveehouders.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag het je Alfa-adviseur. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Patricia Klinkhamer-Hooijberg

Patricia Klinkhamer-Hooijberg

Bedrijfskundig adviseur

088 2532113 | phooijberg@alfa.nl


Meer over Patricia