Banner

SABE-voucher voor subsidie duurzame landbouw aangevraagd? Stem af met je adviseur!

29 november 2021 | Door:  Jeroen van den Hengel

Na de eerdere subsidieopenstelling in mei van dit jaar, konden agrarisch ondernemers in november opnieuw een kortingsvoucher aanvragen voor het inschakelen van een erkende Alfa-adviseur. Ditmaal was een subsidie van 6.000 euro beschikbaar voor het laten opstellen van een bedrijfsplan voor de verduurzaming van het landbouwbedrijf. Is je aanvraag inmiddels goedgekeurd? Neem dan contact op met de door jou gekozen adviseur.

Net als tijdens de openstelling op 31 mei 2021 was het budgetplafond ook bij de recente openstelling van 1 november al op de eerste dag bereikt. Daarom heeft RVO, de uitvoerder van de SABE-regeling, geloot. Onlangs heeft RVO alle aanvragers geïnformeerd over de toekenning van de subsidievoucher.

Breng je Alfa adviseur tijdig op de hoogte

In de aanvraag van de adviesvoucher (openstelling 31 mei) of bedrijfsplanvoucher (1 november) moest een keuze worden gemaakt uit een lijst van erkende agrarische adviseurs. Benieuwd welke SABE-erkende bedrijfsadviseurs Alfa in dienst heeft? Kijk op onze speciale pagina over de SABE-regeling.

Als je bent ingeloot, heeft RVO een ‘Besluit tot goedkeuring van voucheraanvraag SABE Advies’ gestuurd. Informeer jouw Alfa adviseur hierover. Het kan namelijk zijn dat na de goedkeuring nog een inhoudelijke wijziging aan RVO moet worden doorgegeven. Neem altijd eerst contact op met Alfa, voordat je de taak ‘Uitvoeren Overdracht’ doet. Daarmee draag je de voucher over aan de bedrijfsadviseur. Je kunt daarna geen specifieke wijziging meer doorgeven, met het risico dat je niet voor het subsidiebedrag in aanmerking komt. Zie ook onze eerdere berichtgeving hierover.

Advies over duurzame landbouw

Vanaf het moment dat de voucheraanvraag is ingediend bij RVO, kan Alfa aan de slag met jouw adviesvraag (n.a.v. subsidieopenstelling 31 mei) of met het opstellen van een bedrijfsplan (openstelling 1 november). Het bedrijfsplan laat zien hoe jouw bedrijf omschakelt naar duurzame landbouw, met voldoende aandacht voor de financiële haalbaarheid. Uit het bedrijfsplan moet blijken hoe jouw bedrijf bijdraagt aan zaken zoals minder uitstoot van stikstof, grotere biodiversiteit en meer dierenwelzijn en diergezondheid. Nadat de voucher is overgedragen, draagt de adviseur zorg voor het verzilveren van de voucher bij RVO. Dit moet uiterlijk één jaar nadat RVO de voucheraanvraag heeft goedgekeurd. De verwachting is dat volgend kalenderjaar opnieuw SABE-subsidievouchers aangevraagd kunnen worden.

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen