Banner

Registratie- en kentekenplicht voor landbouwvoertuigen. Let op de datum van 31 december 2021!

30 september 2021 | Door:  Marloes ter Woerds

Vanaf 1 januari 2021 geldt er een registratie- en kentekenplicht voor bestaande en nieuwe (land)bouwvoertuigen die op de openbare weg rijden. Het registreren bestaat uit het inschrijven en tenaamstellen van het voertuig in het kentekenregister bij de RDW. Bestaande (land)bouwvoertuigen kunnen nog tot eind 2021 zonder keuring worden geregistreerd. Na 2021 is het nog steeds mogelijk om bestaande (land)bouwvoertuigen te registreren bij de RDW, maar dan is een keuring verplicht en lopen de kosten op.

Voor bestaande voertuigen waarmee harder wordt gereden dan 25 km/u of met een ontheffing geldt een kentekenplaatplicht per 1 januari 2021. Dit geldt ook voor nieuwe voertuigen ongeacht snelheid. Vanaf 1 januari 2025 moeten alle geregistreerde voertuigen verplicht een kentekenplaat voeren.

Registreren van bestaande voertuigen

Het registeren van bestaande voertuigen via de website van de RDW kan nog tot en met 31 december 2021. Na 31 december 2021 is registratie via de website niet meer mogelijk. Dan moet, net als voertuigen die pas na 31 december 2020 in gebruik zijn genomen, het voertuig eerst worden gekeurd bij één van de keuringsstations van de RDW.

Kosten aanvraag, registratie en tenaamstelling bestaande en nieuwe (land)bouwvoertuigen 

Voor een bestaande trekker kost aanvraag, registratie en tenaamstelling 18 euro. De kentekenplaat zal zo'n 12 euro kosten. Voor nieuwe trekkers is het een fractie duurder. De kosten bedragen dan voor registratie 39 euro, tenaamstelling 10,10 euro en de plaat 12 euro. Opgeteld zo'n 60 euro. Als een voertuig moet worden gekeurd, kost dit zo’n € 200.

Voertuig Identificatie Nummer (VIN)

Sinds 21 juni is het toevoegen van een foto van het typeplaatje met daarop het duidelijk leesbare Voertuig Identificatie Nummer (VIN) verplicht. Staat het VIN niet op het typeplaatje, dan moet er een foto van het VIN worden toegevoegd. Naast het VIN moeten onder andere het merk van het voertuig, de handelsbenaming en het type worden doorgegeven. Zonder de benodigde voertuiggegevens is registreren niet mogelijk.

Uitzonderingen op de kentekenplaatplicht voor landbouwvoertuigen

De wetgeving kent een aantal uitzonderingen op de kentekenplaatplicht voor landbouwvoertuigen. Bijvoorbeeld voor voertuigen die het erf nooit verlaten en voor fruitpluktreintjes of smalspoortrekkers tot 1,30 meter breedte. Getrokken werktuigen moeten voorzien zijn van een witte kentekenplaat met het kenteken van het trekkend voertuig. Kan de aanhanger in combinatie met het voertuig harder dan 25 km/u, dan is een eigen plaat nodig.

APK-plicht land- en bosbouwtrekkers

De APK-plicht geldt voor land- en bosbouwtrekkers op wielen die sneller kunnen dan 40 km/u. De invoering van de APK-plicht start op 1 mei 2021. Vanaf deze datum vinden de eerste keuringen voor snelle land- en bosbouwtrekkers plaats. 

Valt jouw land- of bosbouwtrekker onder de APK-plicht? Dan moet je de trekker vier jaar na de datum van de eerste toelating voor het eerst  keuren. Daarna moet jouw land- of bosbouwtrekker elke twee jaar worden gekeurd. Is jouw land- of bosbouwtrekker niet op tijd gekeurd? Dan mag je niet met het voortuig rijden.

De APK-plicht geldt niet voor land- en bosbouwtrekkers die worden gebruikt op het terrein hoofdzakelijk voor landbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt of visserij. Dit terrein is inclusief landwegen, bospaden en akkers.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op, met ruim 30 kantoren zijn we overal dichtbij.

Marloes ter Woerds

Marloes ter Woerds

Bedrijfskundig adviseur

088 2531253 | mterwoerds@alfa.nl


Meer over Marloes