Banner

Regeling Omgevingskwaliteit, ook voor de blijvers?

4 december 2017 | Door:  Ferry Wenneker

Op 7 november sloot de inschrijvingstermijn van de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK). Varkensbedrijven met weinig toekomst perspectief konden zich inschrijven en aanspraak maken op een beëindigingsvergoeding. De vergoeding bestaat uit een vergoeding voor de varkensrechten en daarnaast een vergoeding per dier. Dit is de eerste fase van de regeling.

Het primaire doel van de regeling is het versterken van de varkenssector. Naast een  financiële compensatie te geven aan locaties met geen ontwikkelingsmogelijkheden, worden locaties met toekomstmogelijkheden gestimuleerd. De stimulatie van bestaande bedrijven bestaat uit het toekennen van varkensrechten die zijn opgekocht in de eerste fase. De uitgifte van de varkensrechten zal in 2018 starten. De exacte voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze varkensrechten zijn nog niet bekend. Maar zeker is wel dat locaties die aanspraak op de rechten willen maken, aan de eis moeten voldoen dat er ontwikkelingsmogelijkheden zijn en blijven in de toekomst.

Mocht deze regeling een succes worden dan is de kans groot dat het de basis is van de uitvoering Actieplan Vitalisering Varkenshouderij en de warme sanering van de varkenshouderij zoals in het regeer akkoord staat beschreven.

Wilt u weten of uw bedrijf in aanmerking komt voor de varkensrechten? Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Ferry Wenneker

Ferry Wenneker

Bedrijfskundig adviseur


Meer over Ferry