Banner

Regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw krijgt met ingang van 18 juni uitbreiding

18-06-2021 | Door:  Chris Boers

Met ingang van 18 juni kun je voor nog drie energiezuinige installaties een beroep doen op de regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EEHEGL). De installaties die voor een financiële tegemoetkoming in aanmerking komen zijn hogedrukvernevelinstallaties, energieschermen in combinatie met het ophogen van de kas en het aanbrengen van diffuus glas en de vervanging van SON-T lampen door leds. Tot 1 december is er een extra openstelling voor deze drie investeringen. Wees er snel bij: op is op.

Met de regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw wil de overheid telers aanzetten om nog meer energiebesparende maatregelen te nemen. Van de drie uitbreidingen op de bestaande regeling lijkt vooral de investering in led-technologie voor belichtingsdoeleinden interessant. Veel telers gebruiken nog de conventionele (SON-T-)lampen, maar worden afgeschrikt door de hoge investering die met ledlicht gemoeid gaat.

Maximaal vijf ton per bedrijf

Daarvoor stelt de overheid nu een extra potje beschikbaar. Wie alle SON-T-lampen vervangt in de bestaande kas, bij nieuwbouw kiest voor leds of een onbelichte teelt met led gaat verlichten kan vijf ton tegemoet zien. Dat bedrag geldt per bedrijf of bedrijf dat deelneemt in een samenwerkingsverband. Wel gelden er een paar voorwaarden als telers aanspraak willen maken op een financiële bijdrage.

Zo is het totale geïnstalleerde vermogen aan led-belichting gebonden aan een maximum. Per teelt kun je maximaal 80%  installeren van onderstaand tabel. Een voorbeeld: SON-T-verlichting in lisianthus mag je maximaal met 80% * 145 = 116 W/m² door ledlampen vervangen.

Verder gelden nog deze vier aanvullende voorwaarden:

Maximaal kun je dan rekenen op € 0,35 per micromol per seconde per vierkante meter geïnstalleerd kasoppervlak, met dat maximum van € 500.000.

Nog twee uitbreidingen

Naast ledverlichting promoot de overheid de inzet van het vernevelen met hoge druk, bedoeld om de kas te koelen. Druppels mogen niet groter zijn dan 5 micrometer. Dat kan je per bedrijf (of als deelnemer in een samenwerkingsverband) € 100.000 opleveren. De derde uitbreiding is die van een energiescherm, gecombineerd met een hogere kas en glas met dubbelzijdige AR-coating. Hiervoor is per bedrijf weer € 500.00 beschikbaar. Alle maatregelen tezamen moeten het aandeel kassen in de Groenlabel-regeling verder verhogen. Het subsidieplafond is € 7 miljoen. Hoe eerder je indient, hoe meer kans want: op is op.

Vraag het Alfa

Op tijd aanvragen en voldoen aan de juiste criteria: het is niet altijd eenvoudig om subsidie binnen te halen. Neem geen risico en betrek ons tijdig in je plannen. Wij kennen de exacte voorwaarden van de regeling, houden het tijdspad voor je in de gaten en dienen alles correct in. Vragen? Neem meteen contact op.

Chris Boers

Chris Boers

Senior bedrijfskundig adviseur

088 2532450 | cboers@alfa.nl


Meer over Chris