Banner

Regeling EHG voor glastuinbouw 15 augustus 2017 open; op aantal plekken gewijzigd

12 juli 2017 | Door:  René Grootscholten

Met ingang van 15 augustus 2017 is de EHG regeling weer open voor glastuinbouwondernemingen. Wel zijn ten opzichte van 2016 een aantal wijzigingen doorgevoerd in de regeling EHG. Die afkorting staat voor ‘Energie-efficiëntie en Hernieuwbare energie Glastuinbouw’. Zo is de omschrijving van ‘een glastuinbouwonderneming’ verruimd en is de omschrijving 'tweede energiescherm' veranderd. Diffuus glas, verticale ventilatoren en biomassaketel of –installatie zijn dit jaar helaas niet meer subsidiabel.

De investeringen waarvoor u dit jaar subsidie kan aanvragen, zijn:
a) tweede energiescherm;
b) de fysieke aansluiting op een warmtenetwerk of -cluster;
c) de fysieke aansluiting op een biogas- of koolstofdioxidenetwerk of -cluster;
d) luchtbehandelingssysteem waarmee energiezuinig kaslucht wordt ontvochtigd.

De subsidie wordt alléén verstrekt voor de kosten (exclusief btw) die u heeft gemaakt voor de aanschaf van nieuwe machines en apparatuur. U krijgt maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal € 5.000.

De subsidie is gemaximeerd op € 187.500 per aanvraag.  Daarnaast geldt een maximum bedrag per m² glasoppervlakte wat maximaal gesubsidieerd mag worden, dit geldt voor een aantal investeringen. Het totale budget voor deze regeling is € 6.000.000. Vanaf 15 augustus kunt u subsidie aanvragen. De subsidieverdeling werkt waarschijnlijk ‘op volgorde van binnenkomst’,  dus indienen op 15 augustus is essentieel. Start daarom uw voorbereidingen op tijd. Alfa kan u hierbij helpen.

Alfa helpt u graag

Alfa heeft de specialisten om u op maat te begeleiden bij een aanvraag voor subsidie. Heeft u vragen over deze regeling? Of wilt u de mogelijkheden bespreken voor begeleiding van het traject? Neem dan contact met ons op. Met 32 vestigingen zijn wij overal dichtbij.
 

René Grootscholten

René Grootscholten

Bedrijfskundig adviseur


Meer over René