Banner

Positief oordeel Hoge Raad: geen premie Zvw over opbouw lijfrente!

3 december 2018

Ondernemers mochten bij de berekening van hun inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (hierna: premie Zvw) nooit rekening houden met de opbouw van lijfrente. De Hoge Raad heeft op 23 november 2018 geoordeeld dat dit in bepaalde gevallen wel mag. Dit betekent voor ondernemers dat ze geen premies Zvw meer hoeven te betalen over het gedeelte van hun inkomen dat ze in een lijfrente storten. Hierdoor kan de premie Zvw aanzienlijk lager uitvallen. Let daarop als je een aanslag premie Zvw krijgt én in dat jaar lijfrentepremie hebt gestort.

Berekening premie Zvw

Voor werknemers betaalt de werkgever premies Zvw. Ondernemers en dga’s voor wie geen premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, moeten zelf premie Zvw betalen. Deze premie wordt berekend op basis van hun inkomen, de grondslag. In 2018 is de hoogte van deze premie 5,65% van het inkomen.

Uitspraak Hoge Raad

Bij de berekening van premie Zvw van werknemers mag de pensioenpremie in mindering worden gebracht op de grondslag. Ondernemers mogen in de grondslag Zvw geen rekening houden met de opbouw van lijfrente. De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat dit in strijd is met het discriminatieverbod. Volgens de Hoge Raad dienen ondernemers die hun vrijgevallen fiscale oudedagsreserve (FOR) in een lijfrente storten, gelijk te worden behandeld met werknemers, die pensioenpremies opbouwen. Dit betekent dat deze opbouw van lijfrente in mindering mag worden gebracht op de grondslag voor de berekening van de Zvw. De vraag is of dit oordeel mag worden doorgetrokken naar situaties waarin sprake is van gewone lijfrente-opbouw. 

Wat betekent dit voor jou?

Heb je als ondernemer in de afgelopen jaren lijfrentepremie gestort? In dat geval heb je mogelijk te veel premie Zvw betaald. Als je een definitieve aanslag Zvw hebt ontvangen, kun je binnen zes weken bezwaar maken tegen de heffing en verzoeken om een teruggaaf van de premie Zvw over de opgebouwde lijfrente. Dit bedrag kan hoog oplopen, bijvoorbeeld als je jouw onderneming hebt gestaakt en de stakingswinst hebt omgezet in een lijfrente. Als je bijvoorbeeld € 50.000 stort in een lijfrente, dan kun je verzoeken om een teruggaaf van € 2.825 (5,65% van € 50.000).

Centrale actie Alfa

Alfa hield al eerder rekening met deze mogelijke uitspraak van de Hoge Raad, omdat de advocaat-generaal (een adviseur van de Hoge Raad) begin dit jaar concludeerde dat het discriminatie is dat IB-ondernemers hun lijfrentepremie voor de premie Zvwniet af mogen trekken. Om die reden dienen wij al sinds begin dit jaar automatisch bezwaar in voor onze klanten, die veel lijfrente hebben opgebouwd in de jaren waarover dit jaar een definitieve aanslag premie Zvw werd opgelegd. De betreffende klanten zijn hierover geïnformeerd. Wij verwachten dat de Belastingdienst de bezwaren zal toekennen en een teruggave zal verlenen. Zodra wij hierover bericht ontvangen, informeren wij betreffende klanten individueel.

Mogelijk heeft Alfa al bezwaar voor jou ingediend, in dat geval ben je daarover geïnformeerd. Is dit niet het geval? Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs. Zij kunnen samen met jou kijken of de uitspraak van de Hoge Raad voordelig kan uitwerken in jouw situatie. Met meer dan 30 vestingingen is Alfa overal dichtbij.