Banner

Pluimveerechten kopen of leasen?

1 oktober 2018 | Door:  Marco te Grotenhuis

Op 1 januari 2018 is de meststoffenwet aangevuld met het stelsel van fosfaatrechten. Met de fosfaatrechten wil de overheid meer grip krijgen op de mestproductie door melkvee.

Einddatum pluimveerechten

Bij de invoering van fosfaatrechten is door de minister van landbouw aangegeven dat het in principe een tijdelijk middel is. Dit om een balans tussen de productie van dierlijke mest en de beschikbare afzetruimte te bereiken. Aangegeven is dat dit naar verwachting 10 jaar gaat duren. Voor de fosfaatrechten en daarmee ook voor varkens- en pluimveerechten is een nieuwe einddatum gesteld op 1 januari 2028. De verwachting is dan ook dat pluimveerechten in ieder geval tot deze datum blijven bestaan.

Sectorplafond

Op dit moment bestaat het voornemen om de sectorplafonds op te nemen in de Meststoffenwet vanaf 1 januari 2020. Voor de pluimveesector is dat een plafond van 27,4 miljoen kg fosfaat en 60,3 miljoen kg stikstof. Daarnaast kent het voorstel een voorziening om vanaf 1 januari 2020 pluimveerechten generiek te korten indien het landelijke plafond wordt overschreden.

Voldoende pluimveerechten

Naast de ontwikkelingen op landelijk niveau spelen ook de ontwikkelingen op je eigen bedrijf een grote rol bij de bepaling van de juiste strategie wat pluimveerechten betreft.  Op dit moment stellen banken bij het verstrekken van financiering en/of herfinanciering als eis dat de pluimveerechten ‘op orde zijn of op orde gaan komen’. Voor de continuïteit op de lange termijn is het daarom van belang te streven naar voldoende pluimveerechten.

Naast markt- en prijsontwikkeling zijn factoren zoals financiële ruimte en beschikbaarheid van de rechten binnen de verschillende gebieden van belang. Net als voorgaande jaren is het daarom ook voor dit jaar verstandig om in beeld te hebben hoeveel rechten je voor dit jaar nodig hebt.

Koop of lease?

Heb je in 2018 rechten over, dan kun je er wellicht een collega mee helpen. Nog rechten nodig voor 2018? Dan is het van belang om een goede afweging te maken tussen koop of lease. Naast de financiële ruimte en de beschikbaarheid van koop- of leaserechten spelen ook fiscale afwegingen hierbij een rol.

Vragen of klankborden over pluimveerechten? Neem dan contact op met je adviseur van Alfa. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.
Lees ons recente nieuws voor de pluimveehouderij.

Marco te Grotenhuis

Marco te Grotenhuis

Relatiemanager

088 2531415 | mtegrotenhuis@alfa.nl


Meer over Marco