Banner

Aanwasnormen laanbomen 2019

2 januari 2020 | Door:  Jan Mulder

De fiscus verhoogt de normen niet. De nieuwe aanwasnormen laanbomen 2019 blijven gehandhaafd op niveau 2018.

De overheid komt boomkwekers opnieuw tegemoet bij de vaststelling van de aanwasnormen. Werden de normen eerder al versoepeld vanwege vorstschade, voor dit jaar 2019 zullen de normen van vorig seizoen 2018 worden gehanteerd. Daarmee speelt de fiscus in op het gebruik van de normen door de hele sector, zegt directeur Jan Mulder van Alfa Accountants en Adviseurs in Dodewaard. Hij maakte deel uit van de werkgroep die met de fiscus de normen besprak.

Directeur Jan Mulder van Alfa is tevreden over de uitkomsten van het overleg tussen de fiscus en de werkgroep waar hij deel van uitmaakt. 'We zijn positief over de houding van de fiscus. Ondanks de prijsstijgingen blijven de oude aanwasnormen gehandhaafd en worden deze niet verhoogd!.

Dat is het resultaat van intensief overleg tussen een fiscale werkgroep en de belastingdienst.  Na overleg en met input van Erik Stuurbrink als belangenbehartiger van het TCO, heeft directeur Jan Mulder dit aangekaart ten behoeve van de laanboomsector. Bij één van de klanten van zijn kantoor, Boomkwekerij G. Vermeer in Opheusden, is de maatregel in voorgaande jaren met grote blijdschap ontvangen. Gerrit Vermeer sr. zei toen: "Ik snap nog steeds niet waar de Belastingdienst al die jaren moeilijk over heeft gedaan.”  En nu is afgesproken dat deze lijn vastgehouden wordt en de normen niet worden verhoogd (ondanks prijsstijging) voor 2019.

Ook is het afwaarderen van de voorraad meegenomen in de norm. “Het is binnen de sector altijd al een heet hangijzer geweest”, constateert Gerrit Vermeer Sr. Op zeventig hectare kweekt zijn bedrijf laan-, park- en containerbomen voor de export. “Je hebt al belasting betaald terwijl je nog niets hebt verkocht. Die bomen staan alleen maar op het land. Ook collega-kwekers klaagden over de normen. En je hebt je er maar aan te houden. Als je dat niet doet en de fiscus gaat spitten in de voorraad, loop je het risico een fikse boete te krijgen: je hebt je bomen niet hoog genoeg gewaardeerd op de balans. Ik snap nog steeds niet waar de Belastingdienst al die jaren moeilijk over heeft gedaan. Zij krijgen hun geld toch wel, zij het dat het dan een jaar later is.”

“Dertig procent kwijt”
Maar een jaar later is ondertussen wel een fors deel van het bomenbestand onverkoopbaar, weet Gerrit Vermeer sr. “Als ik vandaag honderd bomen op een rij heb staan die ik op de balans opvoer, dan is het niet zo dat ik er volgend jaar ook honderd verkoop. Ik mag in mijn handen knijpen als het er zeventig zijn. De ervaring leert gewoon dat je dertig, vijfendertig procent kwijt bent. Dat kan zijn door vorstschade, door hagel of door storm, maar het is wel een feit. En over dat percentage uitval heb je dan wel belasting betaald. Ja, maar kun je dan het jaar erop weer aftrekken zegt de fiscus. Dat kan wel zo zijn, maar ondertussen hebben die bomen al drie keer op de balans gestaan. Want de eerste drie jaar is alleen maar aanwas.”

Resumé: Het resultaat van het overleg is dat de belastingdienst de norm niet verhoogt en vraagt aan de hele sector om deze norm eensluidend te hanteren, zodat norm gangbaar is voor alle laanboomkwekers. De fiscus richt zich dus niet op het verhogen van de norm, maar op het handhaven van de bestaande norm.