Banner

Per juli 2018 nieuwe CAO Retail non-food

9 juli 2018 | Door:  Erik Bos

Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers zijn het recent eens geworden over nieuwe arbeidsvoorwaarden in uw branche. Indien de achterban akkoord gaat met het onderhandelingsresultaat, komt er een CAO met een nieuwe naam die zal gelden voor meer medewerkers dan ooit. De CAO Fashion, Sport en Lifestyle wordt CAO Retail non-food en is van toepassing op 170.000 medewerkers. De collectieve afspraken hebben een relatief lange looptijd van 1 juli 2018 tot 1 januari 2021. Naast een aanpassing van het loongebouw presenteren de CAO-partijen daarin een persoonlijk ontwikkelingsbudget.

Uitbreiding van de werkingssfeer

Tot op heden regelde de CAO Fashion, Sport en Lifestyle de arbeidsvoorwaarden in mode-, sport- en schoenenwinkels en in de detailhandel in verf en woninginrichting. In de loop van 2016 kwamen daar de tuincentra bij, in 2017 gevolgd door winkels in de woonbranche en door juweliers en parfumerieën. Vanaf juli 2018 haakt ook het grootwinkelbedrijf textiel aan bij de collectieve afspraken. In totaal 170.000 werknemers in deze sectoren krijgen daardoor te maken met de nieuwe CAO Retail non-food. De vakbonden hebben het onderhandelingsresultaat met een positief advies aan hun achterban voorgelegd. De verwachting is dat de CAO-partijen het akkoord in augustus kunnen ondertekenen. In september publiceert Inretail vervolgens het nieuwe CAO-boekje. Het advies van brancheorganisatie Inretail is om de afgesproken loonaanpassing per juli 2018 alvast uit te voeren.

Loonsverhogingen per juli en januari van elk jaar

De partijen hebben namelijk afgesproken dat de procentuele loonstijging steeds gelijk zal zijn aan de verhoging van het wettelijke minimumloon per 1 januari en per 1 juli van elk jaar. De eerste verhoging is dus al per juli 2018. De salarissen stijgen dan met 1,03 procent. Let daarbij op de ‘harde knip’ in de CAO die vanaf juli voor alle sectoren geldt. Gebruik maken van de harde knip betekent dat een loonaanpassing alleen van toepassing is op het salaris van de medewerker die het maximum van zijn loonschaal –de knip– nog niet heeft bereikt. Zijn salaris bevindt zich dus nog in het basis loongebouw of het extra loongebouw. Verdient de werknemer méér, dan maakt hij geen aanspraak op een loonsverhoging. Brancheorganisatie Inretail verwacht dat de halfjaarlijkse aanpassing zal leiden tot een totale loonsverhoging met ongeveer vijf procent in de looptijd van deze CAO.

Nieuwe loontabel brengt differentiatie terug

Per juli 2018 heb je niet alleen te maken met de 1,03 procent loonstijging, maar ook met een nieuwe loontabel. Een nieuwe loontabel is nodig vanwege de aanpassing van het wettelijke minimumloon in 2017: voor 22-jarigen geldt nu hetzelfde minimum als voor werknemers van 23 jaar en ouder, terwijl ook de minimumjeugdlonen voor 18- tot en met 21-jarigen zijn verhoogd. Dit heeft de differentiatie in de lagere CAO-loonschalen ondermijnd, waardoor veel lonen in verschillende functiegroepen op dit moment gelijk zijn. De nieuwe loontabel brengt de verschillen tussen de functiegroepen weer terug.

Vanaf wanneer past u de nieuwe tabel toe?

Vanaf welk moment pas je de nieuwe loontabel toe? Het salaris van huidige medewerkers wordt in juli in eerste instantie met 1,03 procent verhoogd. Bereiken zij een ervaringsjaar, dan gaan zij over naar de nieuwe loontabel. Bereiken zij al direct in juli een ervaringsjaar, dan kan de verhoging dus hoger zijn dan 1,03 procent. Voor het salaris van jeugdige werknemers (21 jaar of jonger) geldt eveneens dat dit in eerst instantie met 1,03 procent omhoog gaat. Zij gaan op hun verjaardagsdatum over naar de nieuwe loontabel.

Vind je het te belastend om in het komende jaar in de gaten te houden wie op de nieuwe tabel overgaat en wanneer? Dan kun je ook iedereen al per juli 2018 volgens de nieuwe tabel belonen. Je mag immers in positieve zin afwijken van de CAO. Medewerkers die vanaf 1 juli 2018 in dienst treden, worden sowieso al direct volgens de nieuwe loontabel beloond (en dus niet volgens de oude loontabel inclusief 1,03 procent verhoging).

Voorbeeld
Een medewerker in een sportwinkel is ingedeeld in schaal B, trede 0. Op basis van die indeling verdient hij € 1.578,00 in juni 2018. Per 1 juli krijgt hij €1.594,20 conform de loontabel met 1,03 procent verhoging. In november 2018 bereikt hij zijn ervaringsjaar. De medewerkers stroomt eerst fictief door naar trede 1 van de ‘oude’ tabel met 1,03 procent verhoging. Daar hoort een bedrag van €1605,28 bij. Vandaaruit gaat hij naar de naast hogere trede qua bedrag in de nieuwe loon-tabel. Dat is trede 0 met een salaris van € 1.613,38. Dit is zijn salaris vanaf november 2018.

Eenmalige uitkering

Een relatief kleine groep medewerkers krijgt binnen de CAO-termijn tweemaal een eenmalige uitkering. Het gaat om medewerkers die meer dan het maximum van hun loonschaal verdienen en die tussen 1 februari 2018 en 31 januari 2019 geen loonsverhoging hebben ontvangen. Zij ontvangen in februari 2019 een bedrag dat overeenkomt met 0,75 procent van het bruto jaarsalaris (12 keer het bruto maandloon zonder vakantietoeslag en andere bestanddelen). Datzelfde gebeurt nog eens in januari 2020.

Modernisering van arbeidsvoorwaarden

Vier elementen maken de CAO Retail non-food opnieuw moderner.

  1. Er komt een individueel ontwikkelingsbudget van € 150 per jaar voor medewerkers met een dienstverband van 16 uur of meer per week. Dit geldt voor medewerkers die op 31 december 2019 minimaal een jaar in dienst zijn. Het budget gaat in op 1 januari 2020 en geldt niet voor weekendhulpen, vakantiewerkers, uitzendkrachten, enzovoorts. De kosten blijven hierdoor beperkt in deze CAO-looptijd.
  2. Er komen tests bij bedrijven die kennis moeten opleveren over de (werkbaarheid van) individualisering van feest- en zondagstoeslag.
  3. Ook wordt er een begin gemaakt met een individueel keuzebudget: medewerkers kunnen maximaal vier vakantiedagen kopen of verkopen.
  4. Verder kunnen medewerkers vanaf tien jaar voor hun pensioendatum met een dienstverband van 0,8 fte of meer, 80 procent van hun uren gaan werken voor 85 procent van hun salaris. De pensioenopbouw loopt door over het oorspronkelijk aantal uren. Met deze afspraak op het gebied van duurzame inzetbaarheid wordt het voor ouderen eenvoudiger om hun pensioen te halen. De seniorendagen die nu in de CAO staan, komen te vervallen.

Tot slot

Je begrijpt dat wij in het kader van dit artikel bovengenoemde onderwerpen niet uitputtend kunnen behandelen. Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met Alfa Salaris en Personeel op. Wij praten je graag bij! Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij. Lees al het recente nieuws op het gebied van salaris en personeel.

Erik Bos

Erik Bos

Senior personeelsadviseur


Meer over Erik