Banner

Per juli 2017 een nieuwe Arbowet. En nu?

12 juli 2017 | Door:  Erik Bos

Als werkgever zorg je voor de veiligheid en de gezondheid van jouw werknemers. Je let daarom op hun arbeidsomstandigheden. Natuurlijk. Hoewel dit vanzelfsprekend lijkt, heeft de wetgever regels opgesteld voor een goed arbobeleid. Die liggen vast in de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg Arbowet genoemd. Met ingang van juli 2017 verandert die wet. ‘En?’ zal je denken. Nou, de impact van de vernieuwing is behoorlijk. Heb je alles goed geregeld? Hoewel je een jaar de tijd hebt om het arbobeleid op orde te krijgen, is het niet verstandig dit onderwerp op de lange baan te schuiven.

Basiscontract met arbodienstverlener

Voor het arbobeleid laat jij je waarschijnlijk bijstaan door een arbodienstverlener. Dat kan een arbodienst zijn, maar ook een geregistreerde bedrijfsarts. De nieuwe Arbowet vraagt van je dat het contract dat je met jouw dienstverlener hebt afgesloten, voldoet aan een aantal minimumeisen. Er zijn namelijk veel arbocontracten die maar heel weinig voorzieningen bevatten. Om het arbobeleid te versterken, wil de overheid daar wat aan doen. Het zogenaamde basiscontract geeft de arbodienstverlener een prominentere rol. Zo is hij betrokken bij de verzuimbegeleiding, biedt hij een (periodiek) arbeidsdeskundig onderzoek aan en voert hij eventuele aanstellingskeuringen uit. Ook toetst de arbodienstverlener jouw risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Nieuw is dat de arbodienst of bedrijfsarts voorziet in een preventief spreekuur of second opinion.

Welke actie is nodig?

De overheid begrijpt dat je als werkgever niet al op 1 juli 2017 jouw arbocontract hebt kunnen aanpassen aan de nieuwe wetgeving. Daarom krijg je tot 1 juli 2018 de gelegenheid om dat te doen. Na die datum zal de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) toezien op de naleving van de nieuwe Arbowet.

Ongetwijfeld zal de arbodienstverlener je in de komende maanden benaderen over het contract dat je momenteel hebt. Zeker als dat een arbocontract is met weinig voorzieningen. Neem contact op met jouw bedrijfsarts of arbodienst als je niets hoort of ziet. Vraag of de bestaande afspraken voldoen aan de nieuwe wetgeving. Als je dat wenst, kunnen wij jouw contract naast de wettelijke vereisten leggen om te beoordelen of je alles goed geregeld hebt. Misschien is dit zelfs een moment om je te heroriënteren op arbodienstverlening.

Wat als je nog geen arbodienstverlener hebt?

Misschien laat jij je voor het arbobeleid nu nog helemaal niet bijstaan door een arbodienstverlener. Hooguit heb je een dienstverlener die je op verrichtingenbasis inschakelt. De zojuist genoemde overgangsperiode tot 1 juli 2018 geldt alleen voor bestaande contracten. Heb je helemaal geen contract, dan kan de Inspectie SZW je al vanaf september 2017 aanspreken. Je krijgt dan direct een boete. Deze kan oplopen tot wel € 20.000. We adviseren je sterk om je zo spoedig mogelijk te oriënteren op arbodienstverlening en een contract af te sluiten.  Als je dat wenst, kunnen wij jouw contract naast de wettelijke vereisten leggen om te beoordelen of je alles goed geregeld hebt. Vind je het lastig om een arbodienstverlener te vinden? Zo nodig kunnen we je op weg helpen.

Tot slot

In dit artikel gaan we vooral in op het contract met jouw arbodienstverlener. De nieuwe Arbowet bevat ook bepalingen over andere onderwerpen. Denk aan de rol en de positie van de preventiemedewerker in het bedrijf. Of aan het recht van de werknemer om een second opinion aan te vragen. Heb jij vragen over deze onderwerpen? Neem dan gerust contact met op met een adviseur van Salaris en Personeel. Een afspraak is zo gemaakt en met 31 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Erik Bos

Erik Bos

Adviseur Salaris en Personeel


Meer over Erik