Banner

Pensioenopbouw voor ondernemers: hoe werkt dat?

16 januari 2019 | Door:  Dick Leeuw

Mijn onderneming is mijn pensioen, is een vaak gehoorde opmerking. Of dit realistisch is, is natuurlijk maar de vraag. Risicovol is het in ieder geval. Het is daarom verstandig om op tijd ook buiten de onderneming pensioen op te bouwen. Er zijn mogelijkheden om dit op een fiscaalvriendelijke manier te doen. In principe is het storten van een lijfrente de uitgelezen mogelijkheid om op een voordelige manier een (aanvullende) pensioenvoorziening op te bouwen. Hoe dat werkt en wat het voordeel is, lees je in dit artikel.

Hoeveel mag je storten en aftrekken?

Het is mogelijk om een aftrekbaar bedrag af te storten bij een bank, een verzekeraar of een vermogensbeheerder als je een pensioentekort hebt. Dit tekort is afhankelijk van je inkomen.

  1. Jaarruimte. De af te storten premie is inkomensafhankelijk en bedraagt per jaar maximaal ongeveer € 12.678.
  2. Reserveringsruimte. Heb je de afgelopen zeven jaar de jaarruimte niet (volledig) gebruikt, dan mag je dit restant inhalen. De niet gebruikte jaarruimte wordt de reserveringsruimte genoemd. De maximaal in een jaar af te storten reserveringsruimte bedraagt € 7.254 (2019). Als het tien jaar of minder duurt voordat je aow krijgt, wordt dit bedrag verhoogd tot € 14.322 (2019).

De gestorte lijfrentepremie verlaagt het inkomen en daarmee de verschuldigde inkomstenbelasting in het jaar van storting. Voor een lijfrentepremieaftrek in 2019 moet je de premie ook in 2019 betalen.

Nog meer regels

Het totaal gestorte lijfrentekapitaal mag niet zomaar worden opgenomen voor een vakantie, een nieuwe wasmachine of de aanschaf van een auto. Het gestorte kapitaal plus eventueel rendement is geblokkeerd en moet in delen worden uitgekeerd. Er zijn strenge regels waaraan deze uitkering moet voldoen.

Levenslange oudedagslijfrente

De lijfrente mag ingaan wanneer je wilt. Als de uitkering ingaat vóór de aow-leeftijd, moet de uitkeringsduur wel levenslang zijn. Bij een bancaire lijfrente is levenslang: ten minste twintig jaar.

Tijdelijke oudedagslijfrente

Een levenslange uitkering is in de praktijk vaak niet gewenst, omdat dit meestal leidt tot een laag jaarlijks bedrag. Een alternatief is de tijdelijke oudedagslijfrente.  De uitkeringsperiode is vrij, maar moet minimaal vijf jaar bedragen. Een paar belangrijke spelregels zijn:

Nabestaandenlijfrente

Ook is het mogelijk om een lijfrente te laten ingaan bij het overlijden. De uitkering kan dan toekomen aan een kind en/of de partner. Een ander persoon mag ook de uitkering krijgen. De lijfrente moet in principe direct ingaan na het overlijden van degene die premie heeft gestort. Er geldt een minimale uitkeringsduur. De uitkeringsduur is afhankelijk van de relatie die de nabestaande heeft tot de overledene.

Op deze regels zijn allerlei uitzonderingen van toepassing als in het verleden lijfrentepremies zijn betaald. Wordt het lijfrentekapitaal niet volgens de regels uitgekeerd, dan volgt naast belastingheffing over de waarde ook nog eens een boeterente van 20%.

Wat is het fiscale voordeel van een lijfrente?

Een lijfrente is vooral voordelig als je de lijfrentepremie nu tegen een hoger inkomstenbelastingtarief in aftrek kan brengen dan waartegen de uitkering in de toekomst wordt belast. Ter vergelijking:

Dit is een verschil van wel 33%. Hiermee ontstaat een erg groot belastingvoordeel. Bovendien telt het gestorte bedrag plus het behaalde rendement niet mee voor het box 3-vermogen. Dit levert een extra inkomstenbelastingbesparing op. Hoe eerder je begint met het storten van een lijfrente, hoe groter het voordeel.

Is er premie Zvw verschuldigd over opbouw lijfrente?

Ondernemers mochten bij de berekening van hun inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (hierna: premie Zvw) geen rekening houden met de opbouw van hun lijfrente.  Wel is er premie Zvw verschuldigd over de lijfrente-uitkeringen. De Hoge Raad heeft op 23 november 2018 geoordeeld dat in bepaalde gevallen de aftrekbare lijfrentepremie wel invloed heeft op de verschuldigde premie Zvw. Dit kan de storting van een lijfrente nog voordeliger maken. Meer informatie lees je hier.

Is dat alles?

Over een lijfrente valt nog veel meer te vertellen. In een volgend artikel zullen andere aandachtspunten aan de orde komen.  Wil je pensioen naast je onderneming opbouwen, laat je dan goed informeren. Beoordeel ook of het fiscale voordeel van een lijfrente opweegt tegen de mindere flexibiliteit in vergelijking met gewoon sparen. Onze collega’s helpen je graag met het opstellen van een financieel plan om te beoordelen of een lijfrente voordelig is en of dit past bij je wensen en financiële mogelijkheden. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij. 

 

Dick Leeuw

Dick Leeuw

Belastingadviseur

088 2532778 | dleeuw@alfa.nl


Meer over Dick