Banner

Mestvoorraden met juiste gegevens opgeven

23 december 2019 | Door:  Jeroen van den Hengel

Heb je een eindvoorraad mest op 31 december 2019? Dan geef je dit op met de Aanvullende gegevens. Hierbij vul je de totale hoeveelheid fosfaat en stikstof in. Voor het bepalen van de gehaltes moet gebruik worden gemaakt van de ‘best beschikbare gegevens’.

Best beschikbare gegevens

Dat houdt in dat de gehaltes worden vastgesteld in volgorde van:

  1. Analyseresultaten mestvoorraad
    Heb je de hele mestvoorraad bemonsterd en heb je hier analyseresultaten van? Dan gebruik je deze gegevens
  2. Analyseresultaten afgevoerde mest
    Heb je geen analyseresultaten van je mestvoorraad, maar wel van de mest die je in het afgelopen jaar van het bedrijf hebt afgevoerd? Dan maak je gebruik van de gemiddelde stikstof- en fosfaatgehalten uit deze analyseresultaten. Wanneer je vindt dat de afgevoerde mest uit 2019 geen representatief beeld geeft van de waardes in de mestvoorraad, zorg dan voor verifieerbaar bewijs. Bijvoorbeeld door de mest die je op je eigen percelen gebruikt ook te laten analyseren.
  3. Forfaitaire waarden
    Heb je geen analyseresultaten van de mestvoorraad en ook niet van de afgevoerde mest van het afgelopen jaar? Dan mag gebruik worden gemaakt van de forfaitaire gehalten.

Alternatieve gegevens?


Met enige regelmaat zien we dat de voorraadbepaling op basis van analyseresultaten tot oneigenlijke en ongeloofwaardige uitkomsten leidt. Daarom pleiten we al geruime tijd bij RVO voor het gebruik van alternatieve gegevens om de gehaltes in de mestvoorraden te mogen bepalen, bijvoorbeeld op basis van de gehaltes in de mestproductie, volgens BEX. Echter, door RVO wordt vastgehouden aan het wettelijk kader die het gebruik van analyseresultaten voorschrijft.

Bezinklaag varkensmest


Heb je varkens gehouden en een mestopslag onder de varkensstal? Dan kan in deze mestopslag een bezinklaag ontstaan, omdat de opslag niet of niet genoeg gemixt wordt. Bij het invullen van de eindvoorraad moet je hier rekening mee houden. De bezinklaag geef je als aparte voorraad op.

Alleen digitaal

Het is alleen mogelijk om de Aanvullende gegevens digitaal door te geven. Alfa ondersteunt haar (ToM)klanten met het maken van de gebruiksnormenberekening van het afgelopen jaar, en het insturen van de mestvoorraadgegevens bij RVO.

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen