Banner

Op zoek naar een hogere rente? Let op de voorwaarden!

6 september 2023 | Door:  Dick Leeuw

De rente is de afgelopen tijd gestegen.  De rente bij Nederlandse “grootbanken” blijft ondertussen wel achter bij andere banken in Europa.  Door te zoeken op het internet worden de verschillen in rentepercentages tussen de banken snel zichtbaar. Wat zijn aandachtspunten als je een bank vindt die een hogere rente biedt dan jouw eigen bank?

Ken je Icesave nog?

Icesave was een IJslandse internetspaarbank waar ook Nederlandse spaarders geld hadden ondergebracht. Deze bank kwam financieel in de problemen en kon het spaargeld van hun rekeninghouders niet meer uitbetalen. Uiteindelijk heeft de Nederlandse overheid op grond van het depositogarantiestelsel de Nederlandse rekeninghouders gecompenseerd.  Sinds eind 2010 is het dekkingsniveau voor de gehele Europese Unie vastgesteld op 100.000 euro.

Wat is het depositogarantiestelsel?

Het depositogarantiestelsel is bedoeld om spaarders te beschermen bij een faillissement van een bank. De bescherming van het stelsel geldt per persoon, per bank. Ook voor rechtspersonen (bij voorbeeld bv’s) geldt het depositogarantiestelsel. De banken van het desbetreffende land moeten zelf zorgen voor de dekking. Om te zorgen dat er ingeval van een faillissement geld is om spaarders (gedeeltelijk) te compenseren wordt een potje gevormd. Is deze voorziening onvoldoende dan moeten banken van dat land aan de hand van een bepaalde verdeelsleutel extra bijdragen. Meer informatie over de het depositogarantiestelsel vindt u op de site van de DNB, de Rijksoverheid of de KvK. Let op dat sommige banken onder verschillende “banknamen” spaarrekeningen aanbieden.  Heb jij 200.000 euro ondergebracht bij twee “banken” met verschillende namen die onder dezelfde bankvergunning vallen, dan heb je slechts recht op een garantie tot 100.000 euro.

Waarom sparen?

Het is verstandig om een buffer aan te houden voor onverwachtse onmiddellijke uitgaven. Hoeveel jouw buffer zou moeten zijn is, hangt af van jouw persoonlijke situatie. Aan de hand van een rekenhulp van het Nibud kun je jouw persoonlijke buffer berekenen. Het kan zijn dat je spaarsaldo veel groter is dan dit noodzakelijke buffer. In dat geval kun je ook overwegen om te beleggen als je op zoek bent naar een bepaald (hoger) rendement. Wel moet je dit geld voor de langere termijn (meer dan 10 jaar) niet nodig hebben.  Wil je graag weten of en hoeveel je zou kunnen beleggen? Laat dan eens een financieel plan maken. Op deze manier krijgt je inzicht over het verwachte inkomen in de toekomst. Ook kun je zien wanneer je jouw spaargeld moet aanspreken.

Vergelijk appels met appels

Kijk niet alleen naar de rentepercentages van de spaarrekeningen, maar let ook op de voorwaarden. Niet in alle gevallen is het geld vrij opneembaar of alleen met een boeterente. Een geblokkeerde spaarrekening kan vervelend uitpakken. Je zal het geld maar net onverwachts nodig hebben en niet kunnen opnemen. Zorg daarom dat je voldoende geld vrij opneembaar beschikbaar houdt. Staar je niet blind op het rentepercentage en vergelijk het rentepercentage van een deposito daarom niet met een reguliere vrije opneembare spaarrente. Ook kan het zijn dat een enkelvoudige rente (alleen rente over het gestorte bedrag, niet over de ontvangen rente) worden bijgeschreven in plaats van een normale samengestelde rente (over de rente ontvang je ook rente).  Kijk daarom ook goed naar het soort rente dat wordt vergoed.

Bronheffing

In sommige landen wordt een bronheffing ingehouden op de spaarrente.  Dat is een belasting die wordt ingehouden op de rente.  In belastingverdragen zijn afspraken gemaakt over het percentage dat mag worden ingehouden. Het percentage in het verdrag is ook het percentage dat maximaal mag worden verrekend met de verschuldigde belasting in box 3. Ben je geen belasting verschuldigd in box 3 dan kan er ook niets worden verrekend. In enkele gevallen is het percentage dat wordt ingehouden hoger dan het verdrag. Dit meerdere kun je niet verrekenen in je aangifte inkomstenbelasting, maar moet je terugvragen in het land waar je de spaarrekening aanhoudt. Er zijn ook landen waarbij de bronheffing wordt verlaagd naar nihil als er tijdig een zogenoemde woonplaatsverklaring wordt overhandigd. Voor de verschillende landen gelden verschillende procedures en regels. Kijk daarom goed naar het systeem van het land waar je de spaarrekening gaat aanhouden.

Afsluitend

Door de verschillende vergelijkingssites op internet wordt duidelijk dat er tussen de verschillende banken een verschil is in rentetarieven. Vergelijk wel appels met appels en kijk niet alleen naar het rentepercentage.  Wil je weten hoeveel geld je moet aanhouden als buffer of hoelang je het spaargeld waarschijnlijk niet nodig hebt? Door het laten opstellen van een financieel plan krijg je inzicht in je verwachte toekomstige inkomen en uitgaven. Ook kun je beter een keuze maken over het aanhouden van deposito’s en/of het beleggen van je geld. Wil je meer weten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Dick Leeuw

Dick Leeuw

Belastingadviseur

088 2532778 | dleeuw@alfa.nl


Meer over Dick