Banner

Op zoek naar de ideale koper voor jouw onderneming?

3 april 2019 | Door:  Bas van Loo

In tijden van economische voorspoed zijn er voor de gemiddelde mkb-ondernemer twee zekerheden: het verkopen van de eigen onderneming wordt aantrekkelijker en kwalitatief personeel wordt schaars. Door aandelen te verkopen aan medewerkers binnen de organisatie heb je én die koper én houd je goede mensen binnenboord. Maar is medewerkersparticipatie ook de meest verstandige keuze of is er een alternatief?

Medewerkersparticipatie

Medewerkers laten participeren is een veel voorkomende manier om talentvolle en kwalitatieve mensen langjarig aan de onderneming te binden. De voordelen zijn immers legio: het verhoogt het verantwoordelijkheidsgevoel, het creëert ondernemerschap en het geeft een financiële prikkel. Tegelijkertijd is het een manier om sleutelfiguren om commitment te vragen, wat de het bedrijf uiteindelijk minder afhankelijk maakt van jou als ondernemer.

Een bekend probleem bij het participeren van medewerkers is de financiering van de koopsom. Vaak ontbreekt het vermogen om de koopsom ineens te voldoen, waardoor de ondernemer genoodzaakt is een lening te verstrekken. Hiermee loop je alsnog het volledige ondernemingsrisico.

Koopholding oprichten

Een alternatief is het gezamenlijk oprichten van een koopholding die 100% van de aandelen van de over te dragen werkmaatschappij verwerft. Een gedeelte van de koopsom kan bancair worden gefinancierd. Daardoor ontvang je als verkoper (de huidige ondernemer) direct een groot gedeelte van de koopsom.

Het overige gedeelte breng je als ondernemer als achtergestelde lening in. Hiermee stel je direct een gedeelte van je vermogen veilig. Daarnaast is het voordeel voor je werknemer(s) dat zijn of haar eigen inbreng zeer beperkt is. Aandachtspunt hierbij: de bank vraagt vaak een persoonlijke borgstelling als zekerheid voor de financiering.

Alternatief

Het verkopen van aandelen aan medewerker(s) kan om verschillende redenen geen optie zijn. Ook voor het optimaliseren van de verkoopvoorwaarden kan het beter zijn om op zoek te gaan naar een strategische koper. Omdat een dergelijke koper vaak veel synergievoordelen kan realiseren is de overnamesom in de regel hoger dan bij verkoop aan medewerkers. Ook zijn de voorwaarden omtrent de betrokkenheid van de ondernemer na verkoop en de financiering van de overnamesom gunstiger.

Matchmaking

Het aanbod van ondernemingen is vaak niet openbaar. Het gros van de ondernemingen wordt namelijk onderhands verhandeld. Alfa Consultants heeft een platform gelanceerd om vraag en aanbod van ondernemingen met elkaar te matchen. Bij verkoop aan een strategische partij is dit het platform om je ideale koper te vinden.

Wil je je bedrijf in de verkoop zetten of wil je de mogelijkheden van medewerkersparticipatie onderzoeken? Of ben je misschien op zoek naar een bedrijf om over te nemen? Laat het weten via bvanloo@alfa.nl of neem contact met mij op via 088 253 3073.