Banner

Ook voor ROM advisering kan je bij Alfa terecht

14 mei 2021 | Door:  Gert-Jan van Grootheest

Welke toestemmingen heb je als ondernemer nodig? Zaken die zeer belangrijk zijn voor je onderneming. ROM staat voor Ruimtelijke ordening en Milieu. Bij ruimtelijke ordening moet je denken aan bestemmingsplannen en bij het onderdeel milieu zijn zaken als stikstof, geur en fijnstof van belang.

Inzet ROM specialisten

Onze ROM specialisten kunnen je helpen in de complexe wereld van milieu- en bouwwetgeving. Daarvoor kunnen we ook de benodigde tekeningen maken. Dit kan een situatieschets van de bedrijfsinrichting zijn of een complete bedrijfsplattegrond waarin milieu-gerelateerde zaken zijn opgenomen. Te denken valt aan een bijlage bij een Natuurvergunningaanvraag bij de Provincie of een Melding activiteitenbesluit bij de Omgevingsdienst.

Brede dienstverlening

Onze dienstverlening is breed: we zijn je accountant, we geven adviezen op fiscaal-, juridisch-,  bedrijfskundig- en personeelsgebied en helpen je bij het vergunningentraject. Naast het gehele administratieve gedeelte en het verzorgen van een vergunning aanvraag maken we ook de bijbehorende tekeningen. Zo maken we de lijnen korter en kunnen we snel en efficiënt actie ondernemen.

Agrarisch, industrie en mkb

Wet en regelgeving op het gebied van ROM geldt niet alleen voor de agrarische sector. Ook industriële bedrijven hebben te maken met milieuwetgeving. In sommige gevallen krijg je dan ook te maken met de verplichting tot een Natuurvergunning. Daarnaast vallen bepaalde activiteiten binnen het mkb onder de invloedsfeer van het activiteitenbesluit.

Ondersteuning

Wil je advies en ondersteuning op het gebied van ROM? Neem dan contact op met onze ROM specialisten. Met ruim 30 kantoren zijn we overal dichtbij en de specifieke ROM advisering kan je raadplegen op Alfa ROM. Naast ROM bieden we nog veel meer diensten aan die je kunt vinden op Alfa Diensten.

Gert-Jan van Grootheest

Gert-Jan van Grootheest

Bedrijfskundig adviseur

088 2533086 | gvangrootheest@alfa.nl


Meer over Gert-Jan