Banner

Ook in 2019 fiscaal voordeel bij energie- en milieu-investeringen

14 januari 2019 | Door:  Jorian Blom

Net als vorig jaar ondersteunt de overheid ook dit jaar weer breed verduurzamingsprojecten bij ondernemers. Dit wordt onder andere bereikt door de energie-investeringsaftrek (EIA) en milieu-investeringsaftrek (MIA). Deze fiscale regelingen maken het mogelijk om een deel van de investering af te trekken van de fiscale winst of de investering willekeurig af te schrijven.

Energie-investeringsaftrek


Zoals aangekondigd is met ingang van 1 januari 2019 het aftrekpercentage van de EIA verlaagd van 54,5% naar 45%. Tegelijkertijd is de Energielijst met de in aanmerking komende bedrijfsmiddelen verbreed. Nieuw op de lijst zijn bijvoorbeeld:
 

Onbekend is de mogelijkheid om energiebesparende investeringen die niet op de lijst staan toch te melden onder de EIA-regeling. Daarbij moet er sprake zijn van een bepaalde besparing in energieverbruik per geïnvesteerde euro. Wanneer je kunt aantonen dat de besparing binnen een bepaalde marge ligt, geeft de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een verklaring af. Zo is het voor een binnenvaartschipper mogelijk om roerombouw te melden en een kweker kan een investering in een nieuwe kweekmethode aanmelden.


Milieu-investeringsaftrek


De Milieulijst 2019 biedt veel nieuwe mogelijkheden voor ondernemers die investeren. Zo geldt het voordeel van MIA of Vamil in 2019 onder andere ook voor:
 

Sommige investeringen zijn van de lijst verdwenen. Het gaat bijvoorbeeld om luisdicht insectengaas, kasdekreinigingssystemen, hybride- of aardgasauto’s en geluidsarme mobiele werktuigen met verbrandingsmotor.


De Milieulijst 2019 biedt daarentegen weer meer mogelijkheden voor:
 

Een belangrijke voorwaarde binnen beide regelingen – die helaas nog vaak wordt vergeten – is dat de EIA-aanvraag binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting moet worden aangemeld bij de RVO. Houd hier rekening mee!

 

Vraag het Alfa!


Heb je plannen om te investeren in energiebesparende maatregelen en wil je deze laten toetsen of ze bijvoorbeeld kunnen worden gemeld? Neem dan contact op met je contactpersoon bij Alfa of direct met een van onze subsidieadviseurs. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.