Banner

Onderhandelingsakkoord CAO Bouw & Infra 2023

12 juli 2022 | Door:  Wim Kraan

Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de bouwsector hebben maandag 13 juni 2022 een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de ruim 110.000 werknemers die vallen onder de CAO Bouw en Infra. Als vakbondsleden en de achterban van de werkgevers akkoord gaan, wordt de hoogste loonsverhoging ooit in deze CAO uitbetaald, namelijk 5 procent. Dit doet denken aan de jaren 2006 en 2007.

Achtergronden en looptijd

De bouw- en infrasector staat voor enorme uitdagingen als het gaat om de woningopgave, energietransitie, verduurzaming van gebouwen en het bereikbaar houden van ons land. De behoefte aan vakmensen is en blijft groot. Tegelijkertijd groeit de onzekerheid voor werkgevers en werknemers door stijgende bouwkosten, inflatie, energiekosten en woonlasten. Juist nu willen CAO-partijen daarom afspraken maken die helpen waar dat kan en werkgevers en werknemers duidelijkheid geven voor de komende periode.

De bouw- en infrasector is en blijft een aantrekkelijke sector om in te werken. Vanuit het besef dat de gehele sector het meest baat heeft bij stabiliteit en rust op de werkvloer, hebben CAO-partijen daarom de CAO Bouw & Infra verlengd tot en met eind volgend jaar. De looptijd is van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Daartoe is het volgende afgesproken.

Loonsverhogingen

• Per 1 januari 2023 (vierwekenperiode 01) wordt het vast overeengekomen loon/het salaris structureel verhoogd met 2,5 procent.

• Per 1 juli 2023 (vierwekenperiode 07) wordt het vast overeengekomen loon/het salaris structureel verhoogd met 2,5 procent.

Vergoedingen

De vergoedingen in de CAO, met uitzondering van de reiskostenvergoeding, worden verhoogd:

•  per 1 januari 2023 met 2,5 procent;

•  per 1 juli 2023 met 2,5 procent.

UTA-onderzoek

CAO-partijen laten onafhankelijk en representatief onderzoek doen naar de positie van UTA-werknemers op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidstijden. Het onderzoek richt zich op de praktijk in de bedrijven en de ervaringen en wensen van UTA-werknemers met betrekking tot de thema’s arbeidstijden, overuren en reisuren aan UTA-werknemers die ook op de bouwplaats werken. Ooit was er een aparte UTA CAO. De grens tussen UTA- en Bouwpersoneel lijken hiermee verder te vervagen.

Vragen?

Je begrijpt dat we je in het bestek van een artikel niet uitputtend kunnen informeren over alle CAO-afspraken. Wil je meer weten over de algemene loonsverhoging en andere thema’s die jou bezig houden? Benader dan jouw contactpersoon bij Salaris en Personeel. Hij of zij staat je graag te woord.

Wim Kraan

Wim Kraan

Salarisadviseur

088 2531514 | wkraan@alfa.nl


Meer over Wim