Banner

Nog voldoende subsidiebudget voor verduurzaming

17 april 2018 | Door:  Jorian Blom

Steeds meer particulieren en bedrijven verduurzamen hun huis of pand met subsidie. Een zeer toegankelijke subsidieregeling van de overheid om dit te stimuleren is de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Deze regeling geeft een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

De regeling is beschikbaar voor particulieren en zakelijke gebruikers, evenals voor buitenlandse particulieren met bijvoorbeeld een (vakantie)woning in Nederland, woningcorporaties, zakelijke partijen uit het buitenland die een apparaat in Nederland installeren en gemeenten, provincies, openbare lichamen als marktpartij of eigenaren of huurders van een roerende of onroerende zaak.

Voor 2018 is het subsidiebudget voor de ISDE-regeling vastgesteld op € 100 miljoen. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie.

Bijna € 20 miljoen geclaimd

In het eerste kwartaal van 2018 zijn 7.454 aanvragen (11.000 apparaten) voor subsidie gedaan met een geschat claimbedrag van € 19.250.000. Opvallend in de cijfers is dat voor de zakelijke markt bijna geen subsidie voor het plaatsen van pelletkachels wordt aangevraagd. In de zakelijke markt gaat het namelijk om minder dan 1%, tegen bijna 10% bij particulieren. Daarentegen wordt door particulieren weer weinig geïnvesteerd in biomassaketels, terwijl ruim 13% van de zakelijke markt wel kiest voor deze techniek.

Belangrijkste aan dit nieuws is dat er nog meer dan voldoende budget beschikbaar is voor nieuwe aanvragen. Let bij de aanvraag wel op de verschillen in regels voor aanvragen gedaan door particulieren of door zakelijke gebruikers.

Verhoogd budget asbestverwijdering

Ook voor andere subsidieregelingen is nog voldoende budget beschikbaar. Het plafond voor 2018 in het kader van de subsidieregeling verwijderen asbestdaken is met ruim € 6 miljoen verhoogd naar € 17,5 miljoen. De subsidie is beschikbaar voor het verwijderen van asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met de buitenlucht (bijvoorbeeld dakbedekking van asbestgolfplaten en dakleien met asbest) en door verwering zorgen voor verspreiding van asbestvezels naar de leefomgeving. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres.

Vraag het Alfa

Het bedrag is verhoogd omdat het plafond anders medio april 2018 al zou worden bereikt. Omdat de overheid het saneren van asbest de komende jaren zoveel mogelijk wil stimuleren, is ervoor gekozen om het budget te verhogen. In totaal is er een budget van € 75 miljoen tot 2020 beschikbaar.

Net als bij de ISDE-regeling zijn er verschillende voorwaarden waaraan voldaan moet worden om aanspraak te maken op de subsidie. Het is daarom aan te raden om vooraf contact op te nemen met je contactpersoon bij Alfa om de geplande activiteiten en investeringen te bespreken en te laten toetsen op de subsidiemogelijkheden.

Vragen? Met meer dan 32 vestigingen is Alfa overal dichtbij. Bekijk onze dienstverlening op het gebied van subsidieadvies of lees de recente nieuwsartikelen over subsidies.

Jorian Blom

Jorian Blom

Adviseur

088 2533264 | jorianblom@alfa.nl


Meer over Jorian