Banner

Nieuwe CAO Retail Non-Food per juli 2022

12 juli 2022 | Door:  Jorinda van den Berg

Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers zijn het recent eens geworden over nieuwe arbeidsvoorwaarden in jouw branche. Omdat ook de achterban instemt met het onderhandelingsresultaat, is er met ingang van 1 juli 2022 een nieuwe CAO Retail Non-Food. De collectieve afspraken hebben een korte looptijd: tot en met 31 december 2022. In het oog springen bijzondere bepalingen rondom een loonsverhoging én een eenmalige uitkering in juli 2022.

Loonaanpassing

Op 1 juli stijgen de lonen met 1,81 procent. De loonsverhoging betreft alle schaallonen én de lonen van de medewerkers die niet meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal. Die 1,81 is het percentage waarmee ook het wettelijk minimumloon omhoog gaat. Daarnaast ontvangen medewerkers die met hun salaris binnen het CAO-loongebouw vallen, per 1 juli een loonsverhoging van 2,5 procent. Met dit percentage stijgt (naar verwachting) op 1 januari 2023 het wettelijke minimumloon. Omdat de verhoging al in deze CAO-termijn plaatsvindt, hoef je deze niet meer door te voeren in januari 2023.

De 2,5 procent loonstijging mag je verrekenen met loonsverhogingen die eerder dit jaar toegepast zijn, vooruitlopend op deze CAO-loonsverhoging. Let erop dat verrekeningen alleen mogelijk zijn als je dat expliciet en schriftelijk afgesproken hebt. Verrekening geldt overigens niet voor de stijging van het wettelijke minimumloon in januari 2022. Die mag je niet verrekenen. Opgeteld is de totale loonsverhoging dus (maximaal) 4,36 procent (eerst met 1,81 procent verhogen en het resultaat met 2,5 procent).

Eenmalige uitkering

Medewerkers die meer verdienen dan het maximum van hun schaal per 1 juli 2022, maar niet meer dan 4000 euro per maand, ontvangen een eenmalige uitkering van 2,5 procent over zes bruto maandsalarissen. In 2022 gegeven loonsverhogingen, bonussen en provisie die je in 2022 al gegeven hebt, mag je hiermee verrekenen.

Beperking avondwerk winkelmedewerkers

Verder zijn afspraken gemaakt over avondwerk. Alleen als je dat op individuele basis met de medewerker overeenkomt, mogen winkelmedewerkers méér dan twee avonden per week ingezet worden om te werken. Voor niet winkelmedewerkers geldt deze bepaling voor meer dan drie avonden per week. Uitzondering is het werken in de maand december. Dan kun je medewerkers meer avonden per week inzetten. De definitie van avondwerk is, dat dit aanvangt om 18.00 uur. Voor de tuinbranche voorziet de CAO voor het zomerseizoen niet in een afwijking ten aanzien van avondwerk.

BHV-vergoeding

Als medewerkers hun BHV-certificaat halen of verlengen, hebben ze recht op een vergoeding van € 75 bruto op fulltimebasis. Deze vergoeding wordt uitbetaald in de maand na het behalen of verlengen van het certificaat. Indien een medewerker parttime werkt, wordt de vergoeding naar rato berekend.

Thuiswerkvergoeding

Medewerkers hebben recht op een fiscaal vrijgestelde thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag. Let erop dat niet zowel een reiskostenvergoeding als een thuiswerkvergoeding voor dezelfde dag mag worden gegeven.

Aanbieden uren aan medewerkers

In de CAO is ook de afspraak gemaakt dat als er een vacature is in de organisatie, dat deze uren eerst worden aangeboden aan de al werkzame medewerkers, mits dit ook past qua aan te bieden uren en werkzaamheden.

Vragen?

Je begrijpt dat we je in het bestek van een artikel  niet uitputtend kunnen informeren over alle CAO-afspraken. Wil je meer weten over de algemene loonsverhoging, de toepasselijke loontabellen én over de eenmalige uitkering? Benader dan jouw contactpersoon bij Salaris en Personeel. Hij of zij staat je graag te woord.

Jorinda van den  Berg

Jorinda van den Berg

Salarisadministrateur

088 2531516 | jorindavdberg@alfa.nl


Meer over Jorinda