Banner

Nieuwe CAO Groen, Grond en Infrastructuur per januari 2022

20 januari 2022 | Door:  Erik Bos

Er is een nieuwe CAO voor Groen, Grond en Infrastructuur. De achterban van de onderhandelende werkgevers- en werknemersorganisaties heeft ingestemd met het bereikte onderhandelingsakkoord. De nieuwe collectieve arbeidsvoorwaarden gelden twee jaar en gaan in met ingang van 1 januari 2022. In het oog springen vier algemene loonaanpassingen. In de looptijd van de CAO stijgen de salarissen in totaal met zes procent. Let wel op: de CAO is nog niet algemeen verbindend verklaard. Wat dit allemaal voor jou betekent, vertellen we in dit artikel.

Salarisaanpassingen in 2022 en 2023

De werknemers in het loonwerkbedrijf kunnen op 1 januari 2022 een loonsverhoging tegemoet zien van 2 procent. Op 1 juli 2022 worden de salarissen opnieuw verhoogd en wel met 1 procent. Bij lonen per vier weken vindt de aanpassing per 1 januari 2022 en 18 juli 2022 plaats. Ook voor 2023 zijn nog twee loonsverhogingen afgesproken met in totaal 3 procent. Per 1 januari opnieuw 2 procent en per 1 juli 2023 (17 juli bij 4-wekenloon) nogmaals 1 procent.

Kostenvergoedingen

De vergoedingen voor bereikbaarheid, werkkleding, huisvesting en reiskosten worden stapsgewijs verhoogd. Per 1 januari 2022 zal een verhoging van de vergoeding van reiskosten plaatsvinden. Per 2023 stijgen de vergoedingen voor bereikbaarheid, werkkleding en huisvesting. De huidige reistijdenvergoeding woon-werkverkeer zal verdwijnen per 1 januari 2023.

Overige arbeidsvoorwaarden

In de nieuwe CAO zal ook de seniorenregeling worden uitgebreid waardoor werknemers drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd 60 procent gaan werken met behoud van 85 procent van het loon. De werkgever ontvangt hiervoor een vergoeding uit het Fonds Colland Arbeidsmarkt. Ook de deelname aan de PAWW regeling voor de sector is verlengd.

Algemeen verbindend

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de CAO nog niet algemeen verbindend verklaard. Doorgaans laat zo’n verklaring wel enig tijd op zich wachten. Vooralsnog zijn de nieuwe arbeidsvoorwaarden daarom alleen van toepassing op werkgevers die zijn aangesloten bij werkgeversvereniging Cumula. Oók indien de individuele arbeidsovereenkomst verwijst naar de CAO voor Groen, grond en infrastructuur(en voorheen LEO), zijn de nieuwe arbeidsvoorwaarden van toepassing. In de praktijk vallen daardoor bijna alle werkgevers nu al onder de nieuwe CAO-bepalingen.

Ben je als werkgever niet aangesloten bij de werkgeversorganisatie en is de CAO niet geïncorporeerd in de arbeidsovereenkomst, dan hoef je de nieuwe CAO-bepalingen pas toe te passen als de algemeen verbindend verklaring er is. Je moet er echter rekening mee houden dat deze verklaring met terugwerkende kracht van toepassing kan/zal zijn.

Heb je vragen?

Je begrijpt dat wij in het kader van deze nieuwsbrief bovengenoemde onderwerpen niet uitputtend kunnen behandelen Wil je weten waarmee je rekening moet houden als je na 1 januari 2022 een nieuwe werknemer in dienst neemt of een arbeidsovereenkomst verlengt? Aarzel dan niet jouw contactpersoon bij Alfa Salaris en Personeel te benaderen. Hij of zij praat je graag bij.

Erik Bos

Erik Bos

Senior personeelsadviseur

088 2533200 | ebos@alfa.nl


Meer over Erik