Banner

Nieuwe Box 3 vanaf 2025 wordt vermogensaanwasbelasting

29 april 2022 | Door:  Dick Leeuw

Eindelijk is er meer duidelijk over hoe vanaf 2025 belasting geheven gaat worden over jouw vermogen. In de zogenoemde contourennota van 15 april jongstleden staan de grote lijnen van een vermogensaanwasbelasting. Hoewel de brief geen wetsvoorstel is, zijn de contouren wel duidelijk geworden. Het kabinet wil box 3 omvormen naar een ‘vermogensaanwasbelasting'. Maar wat is dat en waar moet je allemaal rekening mee houden?  

Wat is een vermogensaanwasbelasting? 

Bij een vermogensaanwasbelasting wordt allereerst jaarlijks belasting geheven over de inkomsten uit het vermogen (zoals rente, dividend, huur en pacht).
In de tweede plaats wordt ook belasting geheven over de waardeontwikkeling van vermogensbestanddelen (zoals koerswinst of koersverlies over aandelen, waardestijging of waardedaling van onroerend goed). Vandaar ook de naam ‘vermogensaanwasbelasting'.
Het gaat om de waardestijging, de hoogte van het vermogen speelt geen rol. Omdat er ieder jaar wordt geheven over de koerswinst, wordt er geen belasting geheven over de winst bij verkoop. Dit is ook direct ook een behoorlijk nadeel van dit systeem. Als er weinig rendement uit het vermogen komt, maar er wel grote waardestijgingen zijn, is er onvoldoende geld om de belastingheffing te kunnen betalen.  

Een ander nadeel van de vermogensaanwasbelasting is dat je jaarlijks de veranderingen van het vermogen moet bijhouden om de vermogensaanwas te kunnen berekenen.  

Wat doen we met kosten? 

Bij een heffing over het werkelijke rendement in box 3 is het logisch dat de kosten die met deze werkelijke inkomsten samenhangen in aftrekbaar zijn. Om discussie met de Belastingdienst en allerlei rechtszaken te voorkomen denkt het kabinet na over een afbakening tussen niet -aftrekbare en aftrekbare kosten. Met andere woorden: de kans is groot dat straks lang niet alle kosten aftrekbaar zijn.  

Welke heffing over vastgoed? 

Voor onroerende zaken zullen allereerst de inkomsten worden belast. Bij de start van de nieuwe box 3 worden de waardeontwikkelingen op basis van een forfait (een fictief percentage) vastgesteld. Pas later gaat de heffing plaatsvinden met de werkelijke waardestijgingen. Achtergrond hiervan is dat de gegevens die nodig zijn om de waardeontwikkeling vast te stellen nog niet voldoende beschikbaar of niet geschikt zijn.  

Het kabinet neemt wel een risico door in de nieuwe vermogensaanwasbelasting weer te gaan werken met forfaits. In het recente arrest over Box 3 liep dit juist niet goed af voor de wetgever.  

Wat als ik verlies maak? 

De vermogensaanwasbelasting houdt ook rekening met verlies. Dat is anders dan nu. De verliezen in box 3 zijn alleen in box 3 verrekenbaar en niet box 1 of box 2. Hoe de regeling er straks uit komt te zien is nog niet duidelijk. Dit moet nog worden onderzocht. 

Hoe bereken je de te betalen vermogensaanwasbelasting? 

De vermogensaanwasbelasting heft over het inkomen. De hoogte van het vermogen is, anders dan nu, niet relevant. Bepaalde vermogensbestanddelen zijn nu (beperkt) vrijgesteld (bijvoorbeeld: groene beleggingen). Het is de bedoeling om de vrijstelling van specifieke vermogensbestanddelen te zo veel mogelijk te laten bestaan. Dit betekent dat ze moeten worden omgezet in een vrijstelling van het inkomen uit dit vermogen.  

Waarschijnlijk komt er in de plaats het heffingsvrije vermogen in box 3 een heffingsvrij inkomen per persoon. Dit doet denken aan de ‘rente- en dividendvrijstelling’ zoals die er vóór 2001 waren. Het inkomen uit vermogen dat boven deze vrijstelling wordt belast. Nu is het tarief in box 3 31%.  De staatssecretaris kijkt voor het tarief naar een vlaktaks (vast tarief) of zelfs een progressief tarief. Het maximale tarief is nog niet bekend. 

Spannende tijden

De contouren van de nieuwe box 3 regeling zijn bekendgemaakt. Dit maakt het voor jou mogelijk om na te denken over de gevolgen. Naar verwachting verschijnt het derde kwartaal van dit jaar het conceptwetsvoorstel. Veel hangt af van de manier waarop de contouren worden ingevuld. Wij houden uiteraard de ontwikkelingen nauw in de gaten. Nu al vragen? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs

Meer fiscaal nieuws 

5 juli 2022 - Wijze rechtsherstel box 3 voor bezwaarmakers duidelijk
5 juli 2022 - Fiscale tarieven box 2 wijzigen – meer dividend uitkeren?
1 juni 2022 - Fiscale plannen Voorjaarsnota 2022
20 mei 2022 - Belastingheffing box 3: alleen geld terug bij tijdig ingediend bezwaar

Dick Leeuw

Dick Leeuw

Belastingadviseur

088 2532778 | dleeuw@alfa.nl


Meer over Dick