Banner

Monumentenaftrek blijft tot en met 2018

21 juli 2017 | Door:  Arne de Beer

Er is goed nieuws voor particuliere eigenaren van monumentenpanden. De fiscale aftrek voor het onderhoud blijft ook in 2018 bestaan. Het plan om deze aftrekpost in de inkomstenbelasting te schrappen en te vervangen voor een subsidieregeling voor onderhoud, is opnieuw uitgesteld tot 1 januari 2019.

Wat is de monumentenaftrek?

Als eigenaar van een monumentenpand mag u bepaalde onderhoudskosten aan het pand in de inkomstenbelasting in aftrek brengen. Een monumentenpand is in dit geval een pand dat is ingeschreven in een Rijksmonumentenregister (of is aangewezen als beschermd monument) en voor u kwalificeert als eigen woning of als een bezitting in box 3. Van de kosten die u in alle redelijkheid maakt om het pand in bruikbare staat te houden of te herstellen, is 80% aftrekbaar. Achterstallig onderhoud valt hier ook onder, maar een verbetering, zoals een uitbreiding van het monumentenpand, niet. Ook eigenaarslasten en afschrijvingen zijn niet aftrekbaar.

Vragen?

Met 31 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Arne de Beer

Arne de Beer

Fiscaal adviseur


Meer over Arne