Banner

Mkb-subsidie voor haalbaarheidsprojecten opent op 9 april

21 februari 2019 | Door:  Jorian Blom

Heb je plannen voor een innovatief project? Maar twijfel je over de commerciƫle potentie? Dan schiet de overheid te hulp, met de MIT (MKB-Innovatiestimulering Topsectoren). Dit is een regeling om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. Een individuele mkb-ondernemer kan binnen de komende openstelling een haarbaarheidsproject uitvoeren. Vanaf 9 april kun je aanspraak maken op subsidie.

Wat is een MIT-haalbaarheidsproject?

Een MIT-haalbaarheidsproject is gericht op individuele mkb-ondernemers. Met een haalbaarheidsproject kunnen zij de technische en economische risico’s in kaart brengen van een voorgenomen innovatieproject. De haalbaarheidsstudie kan eventueel worden aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Een klein deel van het project mag al gaan over de ontwikkeling van een nieuw product of dienst.
 
Op basis van de uitkomsten van het haalbaarheidsproject kun je een weloverwogen go/no-go beslissing nemen om het ontwikkelingstrakect wel of niet te starten.
 

Wat betekent de subsidieregeling financieel voor de mkb-ondernemer?

De subsidie bedraagt 40% (maximaal 20.000 euro) van de subsidiabele kosten. Alleen de kosten van de aanvrager zijn subsidiabel. De looptijd van een haalbaarheidsproject bedraagt maximaal één jaar.
 

Wanneer?

Het is vanaf 9.00 uur op 9 april 2019 mogelijk om aanvragen in te dienen.
 

Betrek Alfa bij je aanvraag!

Afhankelijk van de regio waar de aanvrager zich bevindt gelden er andere voorwaarden en/of prioriteiten (topsectoren) waaraan het project moet voldoen. Met gepast subsidieadvies weet je zeker of je wel of niet in aanmerking komt. Wij kunnen inventariseren of het project past binnen de in de regio geldende innovatieprogramma’s. Daarnaast is het vanwege het principe ‘first come, first serve’ en de populariteit van de regeling van belang dat je de aanvraag direct op de eerste dag indient. Wij zorgen dan voor het juist en tijdig aanvragen van de MIT.
 

MIT-R&D-samenwerking

Later dit jaar opent ook weer de MIT-R&D-samenwerking subsidieregeling (11 juni t/m 10 september 2019). Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal twee mkb-ondernemers. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.

De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000/€ 350.000 per innovatieproject, waarvan maximaal € 100.000/€175.000 per deelnemer. In tegenstelling tot de MIT-haalbaarheidsprojecten is dit een tender-regeling. Na sluiting worden alle aanvragen beoordeeld en vervolgens gerangschikt. Alleen de beste projecten ontvangen dus subsidie.
 

Vraag het Alfa!

Heb je vragen over de regelingen? Of wil je de mogelijkheden bespreken voor begeleiding van een traject? Neem dan contact op met een van de subsidieadviseurs van Alfa. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.