Banner

Minister van landbouw redt afschrijving varkens- pluimvee- en fosfaatrechten

27 december 2017 | Door:  Arne de Beer

Ineens is er toch het nieuws waarop melkveehouders die investeren in fosfaatrechten lang hebben gewacht. De minister van landbouw ziet fosfaatrechten als een tijdelijke regeling. Hetzelfde geldt voor varkens- en pluimveerechten. Dit brengt fiscale afschrijfbaarheid binnen handbereik. Wat kunnen ondernemers op dit gebied verwachten?

Eerder in december kwam de mededeling dat het ministerie van Financiën voorlopig niet instemde met de afschrijving op deze rechten. Er was voor deze regelingen geen formele einddatum vastgesteld. Zonder einddatum is er geen afschrijving, aldus Financiën. Carola Schouten van Landbouw kwam vlak voor de kerstdagen haar toezegging na om de Tweede Kamer te informeren over de afschrijfbaarheid van rechten. Het antwoord leidt tot een heel andere uitkomst.

Tijdelijke regeling

De minister bevestigt dat varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten een tijdelijk middel zijn om een balans tussen de productie van dierlijke mest en de beschikbare afzetruimte te bereiken. Het duurt naar verwachting tien jaar om dit doel te behalen. Ze ziet 1 januari 2028 als einddatum van deze rechten.  

Afschrijving op pluimvee- en varkensrechten 

De conclusie is dat varkens- en pluimveerechten afschrijfbaar zijn naar de (verwachte) einddatum van 1 januari 2028. Voor deze rechten betekent dat in 2017 en de jaren daarna waarschijnlijk een afschrijving kan plaatsvinden van 9% (=100% / 11 jaar). Ten opzichte van de afschrijving die in 2016 was toegestaan, namelijk 20%, is dat een behoorlijke beperking. Een afschrijvingstermijn van meer dan tien jaar betekent daarnaast dat er minder mogelijkheden zijn om een herinvesteringsreserve op het aankoopbedrag van varkens- of pluimveerechten af te boeken.

Afschrijving op fosfaatrechten 

Aangekochte fosfaatrechten worden eveneens afschrijfbaar naar de (verwachte) einddatum van 1 januari 2028. Voor deze rechten betekent dit een afschrijving vanaf 2018 van 10% per jaar. De afschrijving is hiermee wel flink langer dan de 20% waar de markt tot nu toe vanuit leek te gaan.  

Wat is de conclusie?

Het goede nieuws voor melkveehouders die investeren in fosfaatrechten is dat hun investering in een periode van tien jaar ten laste van de fiscale winst komt. Veehouders die hebben geïnvesteerd in varkens- en pluimveerechten mogen eveneens afschrijven naar een einddatum van 1-1-2028. Het standpunt van de niet-afschrijfbaarheid van deze rechten is definitief van de baan.

Arne de Beer

Arne de Beer

Senior belastingadviseur vaktechniek

088 2531007 | adebeer@alfa.nl


Meer over Arne