Banner

Mestverwerking: niet meer dan nodig, niet later dan vereist

29 augustus 2017 | Door:  Jan Dirk Berends

Ook dit jaar moet je weer voldoen aan de verwerkingsplicht. Hoeveel mest je moet verwerken, hangt af van de regio waarin je bedrijf ligt. De hoeveelheid verschilt ook per jaar. De percentages worden jaarlijks vastgesteld.

De analyses van de voorjaarkuilen druppelen langzaam binnen. De hoge VEM/RE-gehaltes in de voorjaarskuilen beloven veel goeds. Het gemiddelde fosforgehalte is laag. Dit komt door het koude groeiseizoen dit voorjaar. Hoeveel fosfor de latere sneden en de mais bevatten moeten we nog even afwachten.

 

Met welke mestverwerkingsplicht heb je in 2017 te maken? Dit hangt van je regio af. Ook verschilt het percentage elk jaar.

 

Je kunt gebruikmaken van de volgende methoden:

  1. Drie Partijen Overeenkomst mestverwerking (3PO)
  2. Vervangende Verwerkings Overeenkomst (VVO)
  3. Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM) met opmerkingscode 61 (RMO)

In alle gevallen maak je van tevoren afspraken met andere partijen, zodat je aan de verwerkingsplicht kunt voldoen op het moment dat het nodig is.

Wanneer ben je vrijgesteld?

In enkele gevallen ben je (gedeeltelijk) vrijgesteld van de verwerkingsplicht. Dit is het geval wanneer:

  1. de hoeveelheid te verwerken mest na het bepalen van je verwerkingsplicht kleiner is dan de drempelwaarde van 100 kg fosfaat
  2. Je een biologisch bedrijf hebt en de hoeveel biologische mest afvoert naar een andere biologische veehouder
  3. Je de mest van paarden, pony’s en pluimvee afvoert naar ondernemers die champignonsubstraat bereiden
  4. je minimaal 90% van je dieren op stro huisvest

De hoeveelheid fosfaat die je afvoert naar het buitenland (grensperceel) mag je aftrekken van uw verwerkingsplicht.

Aan de verwerkingsplicht moet voor 31 december 2017 zijn voldaan.

Monitor het fosforgehalte goed!

Let ook de laatste vier maanden van dit jaar op het fosforgehalte in het rantsoen van je dieren. Te veel fosfor voeren geeft je een hogere verwerkingsplicht dan nodig. Ook de aankoop van mengvoer en bijproducten is hierin zeer belangrijk. Overleg daarom tijdig met je bedrijfskundige adviseur om het maximale rendement en resultaat te behalen. Met 31 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Jan Dirk Berends

Jan Dirk Berends

Bedrijfskundig adviseur


Meer over Jan Dirk