Banner

Meer voor Minder

5 januari 2018 | Door:  Arjan de Jong

Vanaf 1 januari 2018 is het de uitdaging om binnen het aantal toegekende fosfaatrechten een hoog rendement te realiseren met een optimale verdeling van melk- en jongvee. De fosfaatexcretie per melkkoe is afhankelijk van de melkproductie per koe. In de praktijk zien we een stijging van de melkproductie in 2016 en 2017 door verbetering van de veestapel en het rantsoen.

Ondanks deze stijging van de afgelopen jaren willen we je toch graag wijzen op de mogelijke voordelen van het sturen op hogere gehaltes in de melk in combinatie met een verlaging van de melkproductie per koe. In het rekenvoorbeeld hieronder een schets van verschillende melkproducties en dieraantallen op basis van de melkproductie 2015 en de prognosemelkprijs van € 34,50 per 100 kg melk.

 

Op basis van het referentiejaar 2015 is bij 100 melkkoeien met een productie van 8500 kg de normatieve jaaromzet melk € 293.293,-. Wanneer de melkproductie in 2018 af zou nemen naar 7.500 kg melk met een vet- en eiwitstijging van 0,3% mogen er in plaats van 100 in het kader van fosfaatrechten 107,4 melkkoeien gehouden worden. De jaaromzet melk stijgt dan met bijna€ 10.000,- naar € 302.247,-.

 

Wanneer de melkproductie verder daalt, mogen er wel meer melkkoeien gehouden worden maar zal de jaaromzet dalen onder het niveau van de uitgangspositie met 8.500 kg melk. Bij deze berekening is geen rekening gehouden met o.a. mestafzetkosten en omzet & aanwas. Deze kunnen het resultaat onder aan de streep alsnog positief of negatief beïnvloeden afhankelijk van jouw bedrijfssituatie. Wij begrijpen dat het productieniveau niet van de ene op de andere dag bij te sturen en te veranderen is. Daarbij is het van belang welk productieniveau jij na streeft. Het is dus afhankelijk van jouw situatie of het lonend kan zijn om meer op gehaltes te sturen met minder liters (dikkere melk).

De praktijk is weerbarstig en veranderingen in de bedrijfsvoering vragen de nodige expertise. Zorg dat je als ondernemer de juiste specialisten inschakelt want verkeerde keuzes kunnen grote gevolgen hebben voor diergezondheid, vruchtbaarheid en persistentie van de veestapel. De bedrijfskundige van Alfa kan samen met jou een plan en een berekening maken om te bepalen of het wel of niet lonend is. Met meer dan 30 vestigingen zijn we overal dichtbij. Lees alle recente artikelen over fosfaatrechten.

Arjan de Jong

Arjan de Jong

Klantbeheerder


Meer over Arjan