Banner

Maatregelen eigen woning

19 september 2018 | Door:  Dick Leeuw

Het nieuwe kabinet zet stevig door met de beperking van de hypotheekrenteaftrek. Bijna alle aftrekposten gaan in vijf jaar naar de laagste schijf. De eigenwoningrente is de belangrijkste daarvan. Heb je jouw eigenwoningschuld afgelost, dan betaal je belasting over jouw woningwaarde in Box 1.

Aftrekbeperking hypotheekrenteaftrek – versnelde afbouw

Sinds 2014 wordt het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verlaagd met 0,5% per jaar, voor zover de rente wordt afgetrokken tegen het hoogste inkomstenbelastingtarief in box 1. In 2019 is de hypotheekrente aftrekbaar tegen 49%.

Maar deze afbouw wordt vanaf 2020 versneld met 3% per jaar in plaats van 0,5% per jaar. In 2020 kan daarom de hypotheekrente nog tegen 46% worden afgetrokken in plaats van tegen 48,5%. In 2021 is het maximale aftrektarief 43% en in 2022 40%. In 2023 zal nog een keer een verlaging van 2,95% worden doorgevoerd, waardoor de hypotheekrente definitief aftrekbaar is tegen maximaal 37,05%. Dit percentage komt overeen met de plannen van de regering om een tweeschijvenstelsel in te voeren, waarbij de eerste schijf een tarief van 37,05% kent.

Let op!
Voor de bijtelling van het eigenwoningforfait geldt deze tariefverlaging niet. Voor deze bijtelling geldt een maximaal tarief van 51,75%.

Eigenwoningforfait omlaag

Het bijtellingspercentage van het eigenwoningforfait wordt verlaagd. Voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000 gaat het percentage van nu 0,70% naar 0,65% in 2020, naar 0,60% in 2021, naar 0,50% in 2022 en naar 0,45% in 2023. Voor woningen met een waarde hoger dan € 1.060.000 blijft het percentage 2,35%.

Afschaffen aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

Als het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten, zoals hypotheekrente, dan heeft de belastingplichtige recht op aftrek (‘Wet Hillen’). De aftrek is gelijk aan het eigenwoningforfait verminderd met de aftrekbare kosten. Per saldo kan het inkomen uit eigen woning dus niet hoger zijn dan € 0.  De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld wordt met ingang van 1 januari 2019 stapsgewijs (in 30 jaar) afgebouwd met 3,33% per jaar.

Tip:
Overleg met ons of het nog voordelig is om (extra) af te lossen op de eigenwoningschuld.

Aftrek monumentenpanden omgezet naar een subsidie

In het Belastingplan 2019 is besloten dat de aftrekpost voor onderhoudskosten aan monumentenpanden uit de aangifte inkomstenbelasting wordt vervangen door een subsidieregeling. Die wijziging gaat in per 1 januari 2019.

Onder voorwaarden kan een subsidie worden aangevraagd voor uitgaven van minimaal € 1.000, waarbij 35% van deze uitgaven wordt vergoed. In totaal is er € 40 miljoen beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling. Als er voor meer dan € 40 miljoen aan subsidies wordt aangevraagd, wordt het percentage van 35 naar beneden bijgesteld, waardoor het plafond € 40 miljoen blijft.

Alle uitgaven van een persoon in een belastingjaar kunnen in één subsidieaanvraag tussen 1 maart en 30 april in het volgende belastingjaar worden ingediend. Binnen 13 weken na het sluiten van de aanvraagperiode beslist de uitvoerder of en hoeveel subsidie er wordt verleend.

Tip:
Overweeg je op korte termijn onderhoud uit te voeren aan je monumentpand? Doe dit dan in 2018, zodat je de kosten nog kunt aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.

Lees al onze beschouwingen over de aangekondigde wijzigingen op onze speciale Prinsjesdag pagina

Dick Leeuw

Dick Leeuw

Belastingadviseur

088 2532778 | dleeuw@alfa.nl


Meer over Dick