Maatregelen btw

18 september 2019 | Door:  Harm-Jan de Boer

Een overzicht van de in het Belastingplan 2020 voorgestelde maatregelen op het gebied van btw.

Het btw-tarief voor elektronische uitgaven wordt verlaagd. Het wetsvoorstel 'Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten' moet per 1 januari 2020 verbeteringen aanbrengen. Hoewel de nieuwe kleine ondernemersregeling geen onderdeel uitmaakt van het Belastingplan 2020 hebben we er toch voor gekozen je hierover te informeren. Ook deze maatregel zal immers ingaan per 1 januari 2020.

Verlaging btw-tarief voor elektronische uitgaven

Per 1 januari 2020 wordt het btw-tarief voor het leveren en uitlenen van elektronische uitgaven van boeken, educatieve informatie, dagbladen, weekbladen, tijdschriften en andere uitgaven die ten minste driemaal per jaar verschijnen, verlaagd van 21% naar 9%. Daarnaast wordt ook de toegang tot nieuwswebsites, zoals die van dagbladen, weekbladen en tijdschriften onder het lage tarief gebracht. Voorwaarde is wel dat de inhoud niet uitsluitend of hoofdzakelijk bestaat uit reclamemateriaal, video-inhoud of beluisterbare muziek. Er is geen regeling opgenomen voor overgangssituaties.

Wet harmonisatie handelsverkeer EU-lidstaten

Het wetsvoorstel 'Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten' implementeert de Richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging intracommunautair handelsverkeer. Dit moet per 1 januari 2020 verbeteringen aanbrengen in:

  1. De btw-regelgeving over de voorraad die een ondernemer aanhoudt in een andere lidstaat op afroep van een hem bekende afnemer (call-off stock).
  2. Een regeling voor zogenoemde ketentransacties waarmee wordt bepaald welke van de leveringen in die keten als de intracommunautaire levering geldt.
  3. Het bewijs van het intracommunautaire vervoer van goederen naar andere lidstaten.
  4. De status van het btw-identificatienummer.

Eerder zijn deze vier maatregelen al als zogenaamde ‘Quick Fixes’ aangekondigd. De eerste twee onderdelen worden met dit wetsvoorstel geregeld. Het derde onderdeel  is al geregeld met een aanpassing van de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/20113 over bepaalde vrijstellingen voor intracommunautaire handelingen. Het laatste onderdeel wordt gerealiseerd door een aanpassing van het Uitvoeringsbesluit OB 1968.

Nieuwe kleineondernemersregeling (geen onderdeel Belastingplan 2020!)

Het wetsvoorstel tot modernisering van de kleineondernemersregeling (KOR) maakt geen onderdeel uit van het Belastingplan 2020 maar is wel een belangrijke wijziging die per    1 januari 2020 in werking treedt. Ondernemers die in Nederland wonen of zijn gevestigd, kunnen onder voorwaarde voor een btw-vrijstelling kiezen. Een voorwaarde is dat de Nederlandse omzet in een kalenderjaar niet hoger mag zijn dan € 20.000. Ondernemers die met ingang van 1 januari 2020 gebruik willen maken van de nieuwe KOR kunnen zich nog tot 20 november 2019 aanmelden bij de Belastingdienst.

 

Harm-Jan de Boer

Harm-Jan de Boer

Btw specialist

088 2531000 | hdeboer@alfa.nl


Meer over Harm-Jan