Banner

Loop geen voordeel mis. Beoordeel voorlopige berekening UWV

5 maart 2021 | Door:  Erik Bos

Uiterlijk medio maart ontvangen werkgevers van het UWV een overzicht waarop staat voor welke werknemers zij een voordeel krijgen over het jaar 2020 (LKV, LIV of Jeugd-LIV). Het gaat om tegemoetkomingen per uur die zij ontvangen voor werknemers met een laag loon of voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Misschien heb jij inmiddels ook zo’n overzicht ontvangen. Het gaat om een voorlopige berekening. Daarop staat precies om welke werknemers, jaarlonen en verloonde uren het gaat in 2020.

Controleren van belang

Het loont de moeite de voorlopige berekening goed te laten beoordelen om te voorkomen dat je voordeel misloopt. Eventuele correcties moeten uiterlijk vóór 1 mei 2021 aan de Belastingdienst worden doorgegeven. Gebeurt dit niet tijdig, dan hebben aanpassingen geen invloed meer op het recht op voordelen. Op basis van de gegevens per 1 mei 2021 volgt uiterlijk op 31 juli 2021 een definitieve beschikking.

Alfa helpt graag!

Verzorgen wij jouw salarisadministratie en wil je dat wij de voorlopige berekening voor jou beoordelen? In dat geval verzoeken wij je de voorlopige berekening van het UWV naar ons door te zenden zodra je deze ontvangt. Wij zullen je vervolgens zo spoedig mogelijk berichten over onze bevindingen. Desgewenst kunnen wij ook afspraken maken over het tussentijds monitoren van de tegemoetkomingen in het lopende jaar.

Erik Bos

Erik Bos

Senior personeelsadviseur

088 2533200 | ebos@alfa.nl


Meer over Erik