Banner

Loonkostenvoordelen (LKV)

10 mei 2022 | Door:  Erik Bos

Ken je de Loonkostenvoordelen (LKV)? Met ingang van 2018 vervangen deze voordelen de vroegere premiekortingen voor medewerkers met een minder goede toegang tot de arbeidsmarkt. In dit artikel laten wij je weten wat dit voor jou betekent.

Wat houdt het LKV in?

Het LKV houdt in dat je een tegemoetkoming per uur kunt ontvangen voor elk verloond uur voor een specifieke groep werknemers. Om welke medewerkers het gaat? Oudere voormalig werkloze werknemers (56-plussers), arbeidsgehandicapte werknemers (nieuw in dienst of herplaatst) en werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak. Voor deze medewerkers krijg je maximaal € 6.000 per medewerker per jaar. Met uitzondering van het LKV voor herplaatste werknemers –dat je maximaal een jaar kunt toepassen– duurt het voordeel in alle andere gevallen maximaal drie jaar. Hieronder vindt je een overzicht van alle bedragen en termijnen. LKV wordt jaarlijks achteraf uitbetaald door de Belastingdienst. LKV over 2022 ontvang je bijvoorbeeld in de tweede helft van 2023.

Nieuwe medewerkers

Neem je een medewerker in dienst uit één van deze doelgroepen en wil je in aanmerking komen voor LKV? Dan is het noodzakelijk een doelgroepverklaring aan te (laten) vragen bij het UWV of de gemeente (afhankelijk van de doelgroep). Daarbij is cruciaal de medewerker tijdig te vragen of hij of zij tot één van de doelgroepen behoort. De maximale termijn om een doelgroepverklaring aan te vragen, is slechts drie maanden. Laat je namelijk die termijn passeren, dan vervalt het recht op LKV, ook al behoort de werknemer tot één van de doelgroepen. Hier geldt dus een strakke deadline! Voor iemand die op 1 januari 2022 in dienst komt, onderneem je dus uiterlijk in maart 2022 actie.

Bedragen LKV

Heb jij voor een werknemer recht op één van de LKV’s? Hoe hoog het LKV is, hangt af van het aantal verloonde uren in een kalenderjaar en van het type LKV.

Alfa helpt je graag

Bij de uitvraag van de status van nieuwe medewerkers kan Alfa je van dienst zijn. Meer weten? Een afspraak is zó gemaakt!

Erik Bos

Erik Bos

Senior personeelsadviseur

088 2533200 | ebos@alfa.nl


Meer over Erik