Banner

Liquiditeitsplanning in de melkveehouderij

12 februari 2019 | Door:  Herald Aalderink

Nu de derogatie is aangevraagd en de aanvullende gegevens aangeleverd bij RvO, is het tijd om weer vooruit te kijken. Voor veel melkveehouders is de eerstvolgende actie het opstellen van het bemestingsplan voor 2019. Het bemestingsplan geeft o.a. inzicht in de hoeveelheid af te voeren mest, de hoeveelheid fosfaatrechten, die je over of tekort hebt en de vraag of je voldoet aan de eisen voor de grondgebondenheid. Al deze zaken hebben in meer of mindere mate ook gevolgen voor het saldo op jouw bankrekening. Heb je naast een bemestingsplan ook een liquiditeitsplan?

Een logisch vervolg op het opstellen van een bemestingsplan is het opstellen van een jaarbegroting voor met aanvullend een liquiditeitsbegroting. (lees meer over begroten in de melkveehouderij) Door inzicht te krijgen in je liquiditeitspositie kan je tijdig bijsturen en vooraf inzichtelijk maken welke kosten dan wel investeringen binnen het beschikbare budget uitgevoerd kunnen worden en voor welke uitgaven je externe geldbronnen moet aanboren.  Bij het opstellen van een begroting is het handig om het afgelopen jaar als uitgangspunt te nemen en aan te scherpen aan actuele uitgangspunten.

Het betreft o.a. de volgende uitgaven:

Door planmatig te werken houd je helder zicht op je financiële positie en voorkom je  onvoorziene liquiditeitsproblemen. Alfa helpt graag bij het opstellen van een jaarbegroting en een liquiditeitsbegroting. Hiermee heb je per maand inzicht in de inkomsten en uitgaven en het verwachte overschot of tekort aan liquide middelen. Hierdoor kan je tijdig de gewenste acties ondernemen om eventuele tekorten voorkomen.

Wil je graag meer informatie over begrotingen? Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs, met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Herald Aalderink

Herald Aalderink

Bedrijfskundig adviseur

088 2532202 | haalderink@alfa.nl


Meer over Herald