Banner

Leg pacht- en huurovereenkomst op de juiste wijze vast!

6 maart 2019 | Door:  Lisette Kooijman

Veel mensen laten zaken die aan hen toebehoren gebruiken door derden. Vaak gaat dit mondeling en op basis van goed vertrouwen. Er wordt niets schriftelijk vastgelegd. Bijna altijd gaat het goed. Helaas wordt er vaak geen rekening gehouden met omstandigheden waardoor de onderlinge relatie verandert. Bijvoorbeeld het overlijden van een van de partijen of een bedrijfsoverdracht. Daarnaast zijn op de verschillende contractuele verhoudingen (een vorm van huur of een vorm van pacht) verschillende wettelijke regimes van toepassing. Om die redenen is het belangrijk dat je pacht- en huurovereenkomsten op de juiste wijze en schriftelijk vastlegt.

Consequenties

Wanneer de overeenkomst niet op de juiste wijze schriftelijk is vastgelegd, kan dat consequenties hebben voor het van toepassing zijnde regime. Een mondelinge pachtovereenkomst die niet goed wordt vastgelegd en niet naar de Grondkamer wordt gezonden ter registratie of goedkeuring kwalificeert als een pachtovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit geldt ook als partijen de bedoeling hadden een overeenkomst voor slechts een paar jaar aan te gaan, of een overeenkomst wilden aangaan die altijd opzegbaar is.

Grond of gebouwen

Een huurovereenkomst waarmee grond of gebouwen uit gebruik zijn gegeven, terwijl die worden gebruikt voor het agrarisch bedrijf van de gebruiker, is ook weer een pachtovereenkomst voor onbepaalde tijd. Die overeenkomst kan op grond van de wet slechts heel moeilijk worden beëindigd.

Mondelinge afspraken alleen vastleggen in een schriftelijke overeenkomst is dus niet voldoende. Als partij moet je je bewust zijn van het regime dat op de gemaakte afspraken van toepassing is. Op die manier weten partijen wat hun rechten en plichten zijn en kunnen zij indien nodig daarop anticiperen.

Vraag het Alfa

De juristen van Alfa helpen je om te bepalen welk regime van toepassing is. Ook begeleiden we je bij het op de juiste wijze schriftelijk vastleggen van afspraken. Heb je vragen, ook over de uitvoering of beëindiging van overeenkomsten, dan kun je contact opnemen met de onze specialisten. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij. 

 

Lisette Kooijman

Lisette Kooijman

Juridisch adviseur

088 2531432 | lkooijman@alfa.nl


Meer over Lisette