Banner

Laat subsidies je plannen meefinancieren

3 juni 2019 | Door:  Henk Overbeek

Uitbreiden, bedrijfsovername, verkoop of staking. Strategische keuzes waar elke ondernemer eens of vaker in zijn werkende carrière mee te maken krijgt. Hoe pak je dit aan en waar let je dan op? Eén element hierin zijn subsidies. Zorg dat je er gebruik van maakt!

Subsidies leveren geld op

Als ondernemer wil je natuurlijk gebruik maken van alle mogelijkheden die er zijn. Valt een nieuwe stal onder de Maatlat Duurzame Veehouderij? Is het bij een renovatie mogelijk om installaties te installeren die op de milieulijst of energielijst staan? Bij het doen van grote investeringen zoals nieuwbouw van gebouwen of het renoveren van stallen wordt over het algemeen wel stil gestaan bij subsidies. Echter, ook bij kleine investeringen zijn er subisidiemogelijkheden, zoals bij isolatie of Led-verlichting. Hier kun jezo maar 45% investeringsaftrek mee behalen. En natuurlijk niet te vergeten de Provinciale subsidies (de zogeheten POP-subsidies); dit zijn vaak directe subsidies die per provincie kunnen verschillen. Neem daarom contact op met onze specialist, zodat je de juiste subsidie kunt aanvragen.

Subsidies bij saneringen en stakingen

Bij staking of sanering wordt onterecht niet direct gedacht aan subsidies. Neem als voorbeeld de subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen. Deze regeling wordt waarschijnlijk eind juni definitief. Hier krijg je als ondernemer een marktconforme vergoeding voor jouw rechten en een subsidie voor het waardeverlies van de stallen. Wanneer je voornemens bent de komende jaren te stoppen, kan dit een mooi extraatje voor je zijn.

Alfa is dichtbij

Algemene boodschap is hier dan ook altijd, zorg ervoor dat je zowel bij investeringen als ook bij stakingen op de hoogte bent van wat er extra mogelijk is voor jouw onderneming. Maak gebruik van de subsidiemogelijkheden die er landelijk of provinciaal voor je zijn. Wilt u graag meer informatie over de lopende en toekomstige regelingen? Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Gerelateerde informatie

https://www.alfa.nl/actueel/e-120-miljoen-beschikbaar-voor-beeindiging-varkensbedrijven
https://www.alfa.nl/actueel/ook-in-2019-fiscaal-voordeel-en-subsidies-voor-pluimveehouders