Banner

Laat je medewerkers leren en ontwikkelen met subsidie

13 januari 2020 | Door:  Jorian Blom

Ben je als mkb-ondernemer van plan een bedrijfsschool op te richten? Ga je aan de slag met loopbaanadviezen voor je personeel? Of wil je dat de vaardigheden van je medewerkers op peil blijven? De overheid stimuleert leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen met de SLIM-regeling. De regeling is bedoeld voor mkb-ondernemingen en specifiek voor grootbedrijven die actief zijn in de landbouw-, horeca- of recreatiesector.

Je kunt subsidie krijgen voor de kosten van onder andere de volgende activiteiten:

Welke kosten komen in aanmerking?

Voor subsidie komen de volgende kosten in aanmerking:

Hoeveel subsidie kan ik ontvangen?

De subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten (voor een kleine onderneming) en 60% van de subsidiabele kosten (voor een middelgrote onderneming, samenwerkingsverband of grootbedrijf in de landbouw- horeca- of recreatiesector).

Wanneer aanvragen?

Aanvragen van mkb-ondernemingen kunnen jaarlijks worden ingediend van 2 maart tot en met 31 maart en van 1 september tot en met 30 september. Aanvragen van samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen jaarlijks worden ingediend van 1 april tot en met 30 juni.

Waarom Alfa betrekken bij de subsidieaanvraag?

Afhankelijk van de aanvrager en het project gelden er voorwaarden waaraan het project moet voldoen. Het inwinnen van subsidieadvies en het inzetten van een adviseur loont. Alfa kan goed inventariseren of het project past binnen de gestelde eisen. Wij kunnen zorgen voor het juist en tijdig aanvragen van de subsidie en begeleiden je tot en met de einddeclaratie.

Heb je vragen over deze regeling? Of wil je de mogelijkheden bespreken voor begeleiding van een traject? Neem dan contact op met een van de subsidieadviseurs van Alfa.