Banner

Laagdrempelige forfaitaire innovatiebox voor het mkb

19 februari 2020 | Door:  Jelmer Beckmann

De innovatiebox is een fiscale stimuleringsmaatregel in de Wet op de vennootschapsbelasting. De regeling zorgt voor een effectieve verlaging van de vennootschapsbelasting naar 7 procent (2021: 9 procent) voor winsten uit de innovatieve activiteiten van de onderneming.

Om ook kleine en middelgrote bedrijven te laten profiteren van de innovatiebox is een aantal jaar geleden de forfaitaire toepassing van de regeling ingevoerd. Het innovatiebox-voordeel wordt dan berekend op basis van een forfait in plaats van de werkelijke cijfers van de onderneming. Hiermee kan toch van het belastingvoordeel (hoewel in mindere mate) worden geprofiteerd zonder grote administratieve lasten.

Om de forfaitaire innovatiebox te mogen toepassen moet je echter wel aan alle reguliere voorwaarden van de innovatiebox voldoen. De toetsing en vastlegging hiervan is ook in dit geval van even groot belang.

Voorwaarden innovatiebox

Om de forfaitaire innovatiebox te kunnen toepassen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  1. De eerste en tevens belangrijkste voorwaarde voor toegang tot de innovatiebox is dat de onderneming gebruik maakt van de WBSO-regeling. De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale stimuleringsregeling van de Nederlandse overheid. Met de regeling wordt een deel van de loonkosten en kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk gecompenseerd.
  2. De ontwikkelingen in de WBSO moeten een immaterieel activum hebben opgeleverd. Dit is een technische term voor bijvoorbeeld een product- of procesontwikkeling.
  3. Dit immateriële activum moet opbrengsten genereren voor de onderneming. Tevens moet de onderneming als geheel winst maken.
  4. De forfaitaire innovatiebox kan worden toegepast in het jaar van voortbrengen van het activum en de twee daarop volgende twee jaren. Na deze periode kan de forfaitaire innovatiebox wederom worden toegepast mits er een nieuw activum is ontwikkeld en aan de overige voorwaarden wordt voldaan.

Berekening en voorbeeld forfaitaire innovatiebox

Het forfaitaire bedrag dat mag worden toegerekend aan de innovatiebox is 25% van de winst met een maximum van € 25.000. Vervolgens zal dit aan de innovatiebox toe te rekenen bedrag belast worden met 7% vennootschapsbelasting (2021: 9%).

Het voordeel voor en bedrijf met een winst van € 150.000 is als volgt te berekenen: van de € 150.000 winst kan 37.500 (25%) worden aangemerkt als innovatieve winst. Dit bedrag is echter gemaximeerd op € 25.000. De innovatieve winst van € 25.000 is dus belast met 7% vennootschapsbelasting (2021: 9%) in plaats van het reguliere belastingtarief. Dit kan vervolgens drie jaar achtereenvolgens worden toegepast.

Kortom, maak je gebruik van de WBSO en wil je de innovatiebox toepassen? Ben je op dit moment bezig met R&D werk of wil je hier meer over weten? Neem dan contact met mij op.

Jelmer Beckmann

Jelmer Beckmann

Fiscaal adviseur

088 2532793 | jbeckmann@alfa.nl


Meer over Jelmer