Banner

Kringlooplandbouw vraagt om nieuwe hybride structuren

6 februari 2019 | Door:  Jan Poppe

Energie, transitie, duurzaamheid, kringloop en water. Het zijn woorden die je niet direct linkt aan een het werk van een jurist. Maar voor de (agrarisch) juristen van Alfa zijn het onderwerpen die zij dagelijks in hun praktijk tegenkomen. In nauwe samenwerking met onze accountants, fiscalisten en bedrijfskundigen zorgen zij voor integrale oplossingen voor onze klanten

Kringlooplandbouw is het nieuwe woord voor duurzaam. Waren in 2018 vooral zonnepanelen met de bijbehorende grondaanspraken belangrijke onderwerpen voor onze juristen, in 2019 wordt de kringlooplandbouw zeker een belangrijk onderdeel van hun werkzaamheden.

Bodemvruchtbaarheid wordt samen met neerslag en water een belangrijk gegeven voor het wel of niet sluiten van een pacht- of erfpachtovereenkomst of de aankoop van grond.

Samenwerking in diverse vormen

Bij contracten voor het gebruik van gronden met daarin een duurzaamheidsparagraaf is een juiste redactie van de tekst belangrijk om te kunnen handhaven (daadwerkelijk duurzaam gebruik) bij de gebruiker van de grond.

Door schaarsheid van de grond (vanwege een toenemende vraag naar grond voor bijvoorbeeld de energietransitie en ontwikkeling van woningbouw) wordt samenwerking in diverse vormen nodig. Samenwerken vergt ook heldere (juridische) afspraken over de rol die iedereen vervult. 

Alternatieve structuren

Het lijkt erop dat de maatschap en vennootschap onder firma als samenwerkingsvorm nog wel een tijdje meegaan. In de kringlooplandbouw is een vof soms niet de beste vorm van samenwerken. Alternatieven in de vorm van een hybride structuur zijn dan een mogelijkheid om een samenwerking op een goede manier duurzaam gestalte te geven.

Die hybride structuur kan dan bijvoorbeeld inhouden dat een BV (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) als vennoot in de vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap toetreedt. Voorlopers van dit soort samenwerkingen zijn de mest-, melk- en fosfaatmaatschappen. Ook is er in de markt behoefte om bij de vormgeving van de samenwerking rekening te houden met geldverstrekkers die een aandeel willen in de waarde-ontwikkeling van de grond. Lees hoe je met een hybride structuur de belastingdruk kan verlagen.

Duurzame vormen van samenwerking

Basis voor het landbouwbedrijf is dat bedrijfsmiddelen voor een lange termijn beschikbaar zijn en blijven. Onze overeenkomsten zijn daarom opgezet om de risico’s van traditionele samenwerkingen om te buigen naar duurzame vormen van samenwerking.

Duurzaamheidsparagrafen in grondcontracten, overnamebepalingen die verder gaan dan alleen een fiscaal optimale regeling en invulling geven aan het familiebezit met een reëel inkomen voor de overdrager, zijn kenmerkend in het werk van onze juristen. 

Onze juristen kijken verder dan alleen het heden en zetten met jou de stip waar jij en jouw bedrijf naartoe kunnen gaan in het tijdperk van duurzaamheid. We geven dit vervolgens op een juridisch verantwoorde wijze vorm. Benieuwd naar onze kennis? We kijken graag samen met jou naar de toekomst van de duurzame onderneming. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij. 

Jan Poppe

Jan Poppe

Senior juridisch adviseur

088 2531958 | jpoppe@alfa.nl


Meer over Jan