Banner

Knelgeval voor fosfaatrechten? Meld je aan bij RVO!

22 december 2017 | Door:  Jeroen van den Hengel

Heb je door bijzondere omstandigheden op 2 juli 2015 minder melkvee gehouden? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor extra fosfaatrechten. Je kan gebruik maken van deze voorziening als het toegekende fosfaatrecht minimaal 5% lager uitvalt. RVO berekent dan het aantal fosfaatrechten opnieuw aan de hand van je gegevens zonder die buitengewone omstandigheden.

Er is sprake van een bijzondere omstandigheid als die veroorzaakt is door:

Nieuw gestarte bedrijven

Daarnaast worden twee extra categorieën knelgevallen toegevoegd, op advies van de Commissie Knelgevallen. Het gaat hierbij om bedrijven met realisatie van een natuurgebied of publieke infrastructuur, en om bedrijven die op basis van een aantal criteria kunnen aantonen dat er sprake is van een nieuw gestart bedrijf. Een van de voorwaarden voor starters is dat de melkproductie tussen 1 januari 2014 en 2 juli 2015 is gestart. Ook mag de starter niet eerder melkproducent zijn geweest.

Vee uitgeschaard

Had je op 2 juli 2015 dieren uitgeschaard, dan kan je mogelijk je fosfaatrechten ophogen. De inschaarder moet dan wel instemmen met een verlaging van zijn of haar fosfaatrechten. Wellicht kunnen ook melkveehouders die hun jongvee op 2 juli 2015 bij een opfokker hadden ondergebracht, gebruik maken van de uitschaarvoorziening. Ook dan geldt dat de jongveeopfokker het eens is met de herverdeling van de fosfaatrechten.

Melden bij RVO.nl

Vanaf 1 januari kan je via mijn.rvo.nl melding maken van een bijzondere omstandigheid en/of het uitscharen van dieren. Je moet dit kunnen aantonen en uiterlijk 3 april 2018 melden. Heb je jouw bijzondere omstandigheid eerder al gemeld voor de Regeling fosfaatreductieplan 2017? Dan moet je opnieuw aanmelden voor de fosfaatrechten. Je hoeft dan niet opnieuw alle bewijsstukken in te sturen.

Onomkeerbare investeringsverplichting

De knelgevallen waarvoor in de regeling een voorziening is opgenomen, is beperkt. Zo is op advies van de Commissie Knelgevallen afgezien van een knelgevallencategorie voor bedrijven met onomkeerbare investeringsverplichtingen en voor biologische bedrijven. Ben je van mening dat je individueel en buitensporig wordt geraakt door het fosfaatrechtenstelsel? Dan heb je de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de beschikking met vaststelling van het fosfaatrecht en/of een verzoek  om ontheffing in te dienen.

Vragen? Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen