Banner

Ken jij jezelf en je medewerkers eigenlijk goed genoeg?

22 april 2020 | Door:  Rolf van der Steeg

Een gewetensvraag: weet je eigenlijk hoe jij als directeur of leidinggevende overkomt op anderen? Onderken je welke barrières er zijn in de communicatie tussen je medewerkers of MT-leden? Het antwoord op die vragen kan weleens de verklaring zijn van een geslaagde bedrijfsovername. Van een strategisch plan dat perfect aansluit op je team. Of van een recruitmentprocedure die de juiste kandidaat oplevert. Stuk voor stuk voorbeelden die terug te voeren zijn op één en hetzelfde instrument: de DISC-analyse. Het is een persoonlijkheidsanalyse die Alfa steeds vaker inzet voor klanten.

De DISC-analyse is een manier om het gedrag van mensen in kaart te brengen. Iedereen verschilt in zijn of haar gedrag, maar uiteindelijk zijn er vier persoonlijkheidsstijlen te onderscheiden: Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus - de afkorting DISC verklaard. Is het belangrijk om te onderkennen wat voor temperament iemand heeft? Absoluut. Wie eenmaal weet welk gedrag hij of zij vertoont, snapt ook wat het effect is van dat handelen op medewerkers, collega’s of klanten. Ook krijg jij als leidinggevende meer inzicht in het gedrag van anderen - en andersom. Door daar optimaal op in te spelen, ontstaat er meer begrip voor elkaar. Begrip dat de basis is voor een geslaagde samenwerking op elk gebied.

Betrouwbaar antwoord

Alfa heeft de DISC-analyse al enkele jaren geleden omarmd. Natuurlijk zijn we er als accountants en adviseurs om je grip te laten houden op de cijfers. Maar in heel veel gevallen is het essentieel om te weten waarom cijfers zijn zoals ze zijn. Of waardoor er aan die geplande bedrijfsovername zoveel haken en ogen kleven. Dan blijkt dat heel vaak terug te voeren op gedrag en communicatie. Een analyse van de persoonlijkheid van de betrokken personen geeft dan het antwoord. Een betrouwbaar antwoord, want de score die eruit rolt blijkt in negentig procent van de gevallen juist te zijn.

DISC: ideaal bij bedrijfsovername

Het voorbeeld van de bedrijfsovername staat niet op zichzelf. Juist in die situatie bewijst de DISC-analyse haar meerwaarde, vooral als het gebeurt in de familiesfeer. De verkoop van het bedrijf is op zich al een emotioneel proces. In familieverbanden kunnen bovendien (onuitgesproken) conflicten leven. DISC haalt die obstakels naar boven en, belangrijker nog, brengt partijen weer ‘on speaking terms’.

Bredere inzet DISC

Omdat de analyse gedrag en communicatie in beeld brengt, is het instrument veel breder in te zetten. Wie de toekomststrategie voor zijn bedrijf wil uitstippelen, doet dat beter met kennis van de persoonlijkheden die het plan moeten dragen. Een wervingsprocedure voor de nieuwe medewerker verloopt effectiever als er vooraf zicht is op zijn of haar competenties. Marketing en sales, conflictmanagement of verzuimpreventie zijn weer andere voorbeelden waar kennis van persoonlijkheden direct resultaat oplevert.

Gestructureerd werken aan gedrag

Alfa neemt de analyse zowel bij ondernemers als bij (leidinggevende) medewerkers af. Je krijgt na afloop duidelijkheid over hoe je jezelf ziet, hoe anderen jou zien en hoe je presteert onder druk. Het blijft niet bij een analyse, we gaan ook gericht werken aan gedragsverandering. Aan de hand van een werkblad gaan we gestructureerd te werk, verdeeld over drie aandachtsgebieden:

Waar ‘bemoeit’ Alfa zich mee?

Waarom doen we dit eigenlijk, als een van de weinige accountantskantoren jouw persoonlijkheid in beeld brengen met DISC? Omdat we bij Alfa jou als ondernemer graag helpen aan een goed rendement op de lange termijn. Dat vraagt een brede zakelijke dienstverlening, één die verder gaat dan alleen maar expertise op financieel, fiscaal of juridisch gebied. Kennis van motivatie en drijfveren van mensen helpt om ons werk voor jou beter te kunnen doen, en daarmee die brede zakelijke dienstverlener te zijn. Daarom hebben we speciaal opgeleide DISC-adviseurs in huis die je goed begeleiden.

Interesse? Vraag het Alfa

Een uitleg met alle voordelen van de DISC-analyse is niet alleen heel verhelderend, maar ook vrijblijvend. Vraag er eens naar bij je klantbeheerder of neem meteen contact met ons op. Benieuwd naar de ervaringen van andere klanten met de analyse? In een serie van een paar artikelen gaan we binnenkort praktijkcases behandelen en ondernemers aan het woord laten.

Rolf  van der Steeg

Rolf van der Steeg

Relatiemanager

088 2533503 | rvdsteeg@alfa.nl


Meer over Rolf