Banner

Kan een renteloze lening aan een werknemer onbelast?

10 januari 2023 | Door:  Erik Bos

Wil je een renteloze lening aan een werknemer verstrekken? Dan kan dat onder voorwaarden belastingvrij.

Rentevoordeel in principe belast

Bij een lening aan een werknemer is het rentevoordeel in beginsel belast met loonbelasting. Is bijvoorbeeld het marktconforme rentepercentage op een lening van € 10.000 3% en bereken je geen rente? Dan moet je over het rentevoordeel van € 300 per jaar loonbelasting inhouden op het loon van uw werknemer.

Lening aan werknemer voor (elektrische) fiets of elektrische scooter

Dit geldt niet voor leningen die je verstrekt voor een (elektrische) fiets of elektrische scooter. Het rentevoordeel voor deze leningen wordt op nul gesteld. Je hoeft dan geen loonbelasting in te houden op het loon van jouw werknemer. Je werknemer geniet dit rentevoordeel dus belastingvrij.

Aanwijzen in de vrije ruimte

Als je het rentevoordeel aanwijst in de vrije ruimte van de werkkostenregeling, hoef je ook geen loonbelasting in te houden op het loon van jouw werknemer. Ook in zo’n geval geniet jouw werknemer dus het rentevoordeel belastingvrij. Zolang het totaal aan vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen in een jaar de vrije ruimte niet overschrijdt, betaal je ook geen belasting. Vindt wél een overschrijding plaats, dan betaal je over het meerdere 80 procent eindheffing.

Ook een (gedeeltelijke) kwijtschelding van een lening aan een werknemer, kun je aanwijzen in de vrije ruimte. Let ook hier op de eindheffing van 80 procent bij overschrijding van jouw vrije ruimte.

Geen aanwijzing voor lening eigen woning

Een rentevoordeel op een lening voor een eigen woning waarvoor de rente in aftrek kan worden gebracht in de aangifte inkomstenbelasting, kun je nooit aanwijzen in de vrije ruimte. In dat geval moet je dus altijd over het rentevoordeel loonbelasting inhouden op het loon van je werknemer. Jouw werknemer kan in zo’n geval het rentevoordeel wél als rente voor de eigen woning in aftrek brengen onder de voorwaarden die voor die aftrek gelden.

Heb je vragen?

Heb je vragen over de renteloze lening of over de werkkostenregeling? Wil je weten wat Alfa voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met je contactpersoon van Salaris en Personeel. Een afspraak is zó gemaakt!

Erik Bos

Erik Bos

Senior personeelsadviseur

088 2533200 | ebos@alfa.nl


Meer over Erik