Banner

Kamervragen over het ontlopen van box 3 heffing

29 maart 2016 | Door:  Dick Leeuw

Particulieren moeten over hun vermogen inkomstenbelasting betalen. Voor het berekenen van die belasting wordt in 2016 uitgegaan van een jaarlijks fictief rendement van 4%, belast tegen een tarief van 30%. Effectief bedraagt de heffing 4% x 30% = 1,2% van het vermogen. Per 1 januari 2017 veranderen de tarieven.

De hoogte van het vermogen in box 3 is van invloed op diverse toeslagen en de eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz).
Lees het bericht van eind 2017 over hoe de box 3 heffing in het Regeerakkoord verwerkt is.

Overboeken spaargeld naar een zakelijke rekening een oplossing?

Om de heffing over het spaargeld te voorkomen, boeken ondernemers met een eenmanszaak of vof in de praktijk het spaargeld over naar de zakelijk rekening. Door de overboeking valt het geld niet meer in box 3 maar in box 1. In box 1 wordt geheven over de daadwerkelijke rente in plaats van de fictieve rente van 4% in box 3. Het overmaken van geld naar een zakelijke bankrekening levert een fiscaal voordeel op. Naast het fiscale voordeel ontstaat mogelijk ook recht op toeslagen. Over deze constructie zijn Kamervragen gesteld. Conclusie van de antwoorden op deze vragen is dat een dergelijke overboeking geen voordeel oplevert voor de inkomstenbelasting of toeslagen. Als het geld op de privéspaarrekening niet nodig is binnen de onderneming, dan hoort het geld in box 3 en niet in box 1.

Lees een actueel artikel over de mogelijkheid om vermogen naar een kasgeld-BV over te hevelen.

Andere oplossingen?

Het is wel toegestaan het spaargeld te verplaatsen naar box 2. Dit kan bijvoorbeeld door inbreng van het spaargeld in een BV. Indien u uw vermogen overhevelt naar uw (op te richten) BV, kunnen de genoemde nadelen van box 3 worden verminderd of worden voorkomen. In de BV wordt namelijk niet het vermogen belast, maar het rendement op het vermogen (tegen 20% c.q. 25%).

Voorbeeld

Vermogen in Box 3

Vermogen op spaarrekeningen:            € 800.000
Rente:                                                                    €  12.000 (1,5%)
Box 3-heffing:                                                   €   -9.306 (1,2% x 800.000 -/- 24.437 vrijstelling)
Netto opbrengst Box 3:                              €     2.693

Bij keuze voor een BV

Rente in BV:                                                         €  12.000 (1,5%)
Vennootschapsbelasting:                            €   -2.400 (20% x 12.000)
Aanmerkelijkbelangheffing:                       €  -2.400 (25% x 80% x 12.000)
Netto opbrengst bij vermogen in BV:   €    7.200

U betaalt de aanmerkelijkbelangheffing pas als u het geld uit de BV haalt (of de aandelen verkoopt). Het belastingvoordeel voor de BV in het jaar 2016 bedraagt € 4.506 (€ 7.200 - € 2.693). Vanaf het jaar 2017 loopt dit voordeel op naar € 5.452 per jaar. Een andere mogelijkheid is de gebruikmaking van een vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi).

Is een vbi voor u interessant?

Grotere vermogens betalen in de toekomst 1,65% van het vermogen aan box 3-heffing. Bij een vermogen van € 1.000.000 bent u in box 3 € 13.343 belasting verschuldigd.  Per saldo houdt u € 1.657 over. Een vbi is bij deze lage rendementen veel voordeliger dan box 3. Bij een vbi betaalt u per saldo 25% belasting over het werkelijk behaalde rendement. Bij 1,5% rendement ontvangt u dan € 15.000 en houdt u € 11.250 over: een jaarlijkse besparing van meer dan € 9.000 ten opzichte van het spaargeld in box 3. Hiermee kunt u de oprichtingskosten van een vbi binnen één jaar terugverdienen.

Conclusie

Indien u een laag rendement behaalt op uw spaargeld, kan het onderbrengen van het spaargeld in uw BV voordeel opleveren. Er zijn ook nadelen. U krijgt te maken met (eventuele) oprichtingskosten en extra jaarlijkse kosten. Het voordeel van de BV neemt in 2017 waarschijnlijk alleen maar toe. Een juist advies blijft maatwerk. Of deze structuur voor u gunstig is kunnen wij voor u beoordelen.  Neem contact op met uw klantbeheerder of 1 van onze 33 vestigingen. Wellicht zijn andere vormen voor u nog passender, bijvoorbeeld de vrijgestelde beleggingsinstelling. 

Bekijk het laatste fiscale en juridische nieuws

Dick Leeuw

Dick Leeuw

Belastingadviseur

088 2532778 | dleeuw@alfa.nl


Meer over Dick