Banner

Kabinet wil kortlopende pacht ontmoedigen

15 april 2019 | Door:  Lisette Kooijman

Minister Schouten (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) gaat het pachtbeleid herzien. Met het huidige pachtbeleid worden met name kortlopende geliberaliseerde pachtovereenkomsten aangegaan. Dit leidt niet tot een goede balans tussen pachter en verpachter en niet tot een goed bodembeleid.

Langdurige pacht wordt standaard

Een brief met de hoofdlijnen voor de wijziging van het pachtbeleid van het kabinet is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd (d.d. 22 maart 2019). De minister maakt haar wens kenbaar om de maximale termijn van zes jaar voor kortdurende liberale pacht - contracten van zes jaar of korter met vrije prijsvorming - te schrappen. Daarmee wil de minister een nieuwe vorm van langdurige pacht invoeren en tot standaard maken. Deze nieuwe vorm van langdurige pacht gaat gepaard met meer vrijheid inzake de prijs.

Kortlopende pacht wordt juist ontmoedigd en zal wellicht slechts in heel specifieke gevallen mogelijk zijn. De reguliere pacht en de teeltpacht blijven bestaan. Daarnaast wordt een loopbaanpacht geïntroduceerd. De minister is van mening dat door de voorstellen onder andere de positie van (jonge) boeren verbetert.  

Verbeteren bodemkwaliteit

De minister zet ook in op het verbeteren van de bodemkwaliteit. Verpachters moeten de mogelijkheid krijgen om eisen aan te stellen aan bodemkwaliteit en pachters moeten gestimuleerd worden om te investeren in de bodem.

Geen overeenstemming

Eerder bereikten vertegenwoordigers van pachters en verpachters geen overeenstemming over een nieuw pachtbeleid. Een akkoord over de invoering van flexibele pacht werd niet bereikt. Bij de flexibele pacht zouden ook gebouwen geliberaliseerd verpacht kunnen worden en kon de pachtprijs worden getoetst.

Conceptwetsvoorstel in de maak

Met de brief van de minister zijn de oplossingsrichtingen van de minister duidelijk. Naar aanleiding van gesprekken met de Tweede Kamer en belanghebbenden zal de minister nog dit jaar een conceptwetsvoorstel in consultatie doen. De hoofdlijnen herziening pachtbeleid zoals door de minister genoemd in de brief van 22 maart 2019 staan dus nog niet vast.

Lisette Kooijman

Lisette Kooijman

Juridisch adviseur

088 2531432 | lkooijman@alfa.nl


Meer over Lisette