Banner

Je (studerend) kind helpen bij de aankoop van een woning?

10 juli 2019 | Door:  Arjan Kant

Als ouders kun je je zoon of dochter op verschillende manieren helpen bij de aanschaf van een woning. Er kunnen diverse motieven zijn voor de hulp aan je kind. Aan de ene kant kan de ondersteuning nodig zijn, omdat je zoon of dochter niet zelf een financiering kan verkrijgen. Aan de andere kant kan de hulp een fiscale achtergrond hebben, bijvoorbeeld om te ‘spelen’ met de renteaftrek of om toekomstige erfbelasting te besparen.

In dit artikel bespreken we vier mogelijkheden om je kind te ondersteunen bij het kopen van een woning:

  1. Je leent eigen geld aan zoon of dochter, de ‘familiebank’.
  2. Je schenkt aan je kind.
  3. Je koopt de woning zelf en verhuurt deze aan je zoon of dochter.
  4. Je treedt op als mededebiteur bij het afsluiten van de hypotheek.

1. Familiebank

In deze situatie verstrek je uit eigen middelen de financiering aan je kind. De door je zoon of dochter betaalde rente is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Als ouders geniet je een rentevoordeel, want het verschil tussen de hypotheekrente en de spaarrente blijft in de familie.

Rekenvoorbeeld: de rente op een spaarrekening is bijna 0%. Je leent 200.000 euro aan je kind tegen een rente van 3,0%. Dit levert je jaarlijks 6.000 euro aan rente op. Uitgaande van 35% belastingvoordeel voor je kind, ontvangt hij of zij van de fiscus 2.100 euro belasting terug. Het verschil van 3.900 euro kun je belastingvrij terug schenken. Daardoor is de rentelast voor je zoon of dochter nihil en houd je zelf nog 2.100 euro aan rente over. Wel wordt het voordeel elk jaar iets minder: aflossen op de lening is verplicht om in aanmerking te komen voor renteaftrek.

2. Schenken aan je kind

Een andere mogelijkheid is schenken, al dan niet gecombineerd met een lening bij de bank of bij de familie. Dankzij de schenking hoeft je kind minder te lenen. Daarnaast zorgt de schenking er vaak voor dat toekomstige erfbelasting wordt bespaard. Voor de eigen woning bestaat er een eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling van 102.010  euro (2019).

3. De woning zelf kopen en verhuren

Als ouder kun je ook besluiten om de woning zelf te kopen, uit eigen middelen of met een bancaire financiering. De woning kun je dan verhuren aan je kind. Indien daarvoor een lening wordt afgesloten is de rente niet fiscaal aftrekbaar. Mogelijk heeft je zoon of dochter echter wel recht op huurtoeslag (bij een laag inkomen). Ook hier geldt dat je de ontvangen huur geheel of gedeeltelijk weer terug kunt schenken, rekening houdend met het jaarlijks vrijgestelde maximum van 5.428 euro (2019).

4. Optreden als mededebiteur

Kan je kind de financiering voor de aankoop van het huis niet helemaal zelfstandig rond krijgen bij de bank? Dan is er de mogelijkheid dat je als ouders mededebiteur wordt. De lening komt dan op naam van het kind en de ouders samen, waarbij je ook als ouders hoofdelijk aansprakelijk bent voor de schuld. Je kind betaalt de rente, die voor hem of haar onder voorwaarden aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. De bank beoordeelt of het kind binnen een redelijke termijn de financiering zelf kan gaan dragen. Bovendien moet je als ouders de lasten kunnen opbrengen indien je wordt aangesproken voor de financieringslasten van je kind.

Vraag het Alfa

Hierboven zijn in het kort de verschillende mogelijkheden beschreven. Ben je dga en zit er (ook) vermogen in een BV, dan heb je nog meer keuze.  Wil je graag weten welke mogelijkheid het beste bij jouw persoonlijke situatie past? Neem dan contact op met één van onze financieel adviseurs. Met meer dan 30 vestigingen in Nederland is Alfa altijd dichtbij.