Banner

Is uw personeel nu wel of niet verplicht vrij op feestdagen?

11 april 2017 | Door:  Erik Bos

Bevrijdingsdag, Pinksteren en Hemelvaart: zijn bedrijven op die dagen nu wel of niet dicht? En zijn de werknemers vrij? Is dat verplicht en zo ja, wie bepaalt dat? Jaarlijks vormen deze feestdagen stof voor gesprek tussen werkgevers en werknemers. Hoe zit het nu eigenlijk? In dit artikel geven we (het begin van) een antwoord.

Nederland kent nogal wat feestdagen en vrije dagen (zie kader). Voor werkgevers is het niet altijd even duidelijk waar zij zich aan moeten houden. De ene keer zijn bijvoorbeeld alleen overheidsinstellingen gesloten, de andere keer is het een verplichte vrije dag voor het hele land. Daarnaast dienen werknemers weleens een verlofaanvraag in, omdat bijvoorbeeld hun kinderen op een feestdag niet naar school hoeven. Zij grijpen dan de gelegenheid aan om er een aantal dagen tussenuit te gaan. Hoe komt u erachter of u de werknemers vrij moet geven?

Cao is bron van afspraken

Misschien komt het voor u als een verrassing, maar ons land kent géén wettelijke regels die bepalen op welke feestdagen werknemers vrij behoren te zijn. Afspraken daarover vindt u vooral terug in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). Het is daarom van belang de cao voor uw branche te raadplegen. Daarin staat niet alleen op welke feestdagen uw personeel verlof geniet, maar óók of uw medewerkers recht hebben op een toeslag als zij op die dagen wél werken. Doorgaans moet u daarom rekening houden met hogere werkgeverslasten als u besluit uw bedrijf op een feestdag open te houden. Kent uw bedrijfstak geen cao? Dan adviseren we u afspraken over zon- en feestdagen op te nemen in uw personeelsreglement óf in de individuele arbeidsovereenkomsten die u afsluit.

Het ontbreken van wettelijke bepalingen over feestdagen betekent overigens niet dat er helemaal geen regels zijn over de openstelling van bedrijven. Ondernemers die actief zijn in de detailhandel hebben bijvoorbeeld te maken met de winkeltijdenwet.

Doorbetaald vrij

Als uw cao, personeelsreglement of arbeidsovereenkomst specifieke dagen als een feestdag aanwijst, zijn dit doorgaans doorbetaalde vrije dagen. Deze komen niet in mindering op het vakantiesaldo van de medewerkers. Als uw medewerkers op niet aangewezen feestdagen vrij willen zijn, moeten zij hiervoor vakantiedagen opnemen.

Feestdagen

Nederland kent nationale feestdagen en algemeen erkende feestdagen. Op deze dagen zijn zowel overheidsinstellingen als het bedrijfsleven vrij en draaien publieke instellingen zoals ziekenhuizen en de spoorwegen meestal zondagsdiensten. Deze dagen zijn het meest vanzelfsprekend om uw werknemers ook vrij te geven. Veel horecabedrijven zijn echter wel open. Controleer om zeker te zijn altijd de cao van uw personeel.

Nationale feestdagen:

Algemeen erkende feestdagen:

Heeft u vragen?

Benader uw adviseur van Salaris en Personeel als u vragen heeft over dit onderwerp. Hij of zij informeert u ook graag als uw branche geen cao kent en u wél duidelijke afspraken met uw personeel wilt maken over vrij zijn op feestdagen. Met 31 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Erik Bos

Erik Bos

Adviseur Salaris en Personeel


Meer over Erik