Banner

Is lease dé financieringsoplossing voor de melkveehouderij?

16 september 2020 | Door:  Wouter Vieveen

Tot pakweg 5 jaar geleden was lease vrijwel onbekend in de melkveehouderij. Tegenwoordig is lease algemeen geaccepteerd als financieringsoplossing. Dit gebeurt regelmatig in de vorm van dealerlease, waarbij de verkoper van de machine ook de financiering verstrekt. Daarnaast zetten ook banken in op het leasen van roerende zaken, zoals trekkers, (hooibouw)machines en zelfs zonnepanelen en melkrobots. Lease heeft zeker voordelen – maar je moet de leasetermijnen wel kunnen blijven betalen.

Waarom lease?

Vanuit de landbouwmechanisatiebedrijven werkt het aanbieden van lease op twee manieren. Enerzijds is het een instrument om nieuwe en gebruikte machines te verkopen, anderzijds is het een middel om grip te krijgen op de inruil van jong gebruikt materiaal. Vanuit de bank bezien heeft lease een lager kapitaalbeslag tot gevolg, waardoor het tegen een lager rentetarief kan worden aangeboden. Voor de bepaling van de leasetermijn (opgebouwd uit het bedrag van aflossing plus rente) wordt er zowel gekeken naar de verwachte economische levensduur als naar de verwachte opbrengst na afloop van het contract. Hoe langer de verwachte economische levensduur is – en hoe hoger de restwaarde – des te lager kan het leasebedrag zijn. Ook is het mogelijk om tweedehands objecten te leasen.

Het voordeel van lease:

Een ander bijkomend voordeel is dat je bij lease relatief snel financieringsduidelijkheid hebt. Vaak weet je al binnen een dag waar je aan toe bent.

Financial lease of operational lease?

In de melkveehouderij is vooral sprake van financial lease. Daarbij ben je economisch eigenaar van het geleasede object, dat je activeert op de balans. Het voordeel hiervan is dat je fiscaal kunt afschrijven en gebruik kunt maken van fiscale voordelen, zoals de KIA, MIA, EIA en Vamil. Dit is afhankelijk van het object.

Een leasevorm die minder voorkomt, is operational lease. Hierbij betaal je alleen voor het gebruik van het object en ben je volledig ontzorgd. In het leasebedrag zijn de kosten voor onderhoud en verzekering al meegenomen. Je bent echter geen eigenaar van het geleasede object en dit wordt ook niet geactiveerd op de balans. Hierdoor kun je geen gebruik maken van fiscale afschrijving en fiscale voordelen. Daarentegen kan dit wel een goede oplossing zijn voor tijdelijke capaciteitsproblemen, zoals een extra trekker in piekperioden voor veld- en oogstwerkzaamheden.

In de toekomst kan deze vorm van lease meer gebruikelijk gaan worden. Een fabrikant levert bijvoorbeeld een melkrobot, maar regelt ook dat dat je hier zorgeloos gebruik van kunt maken. Je beschikt altijd over de nieuwste techniek en betaalt alleen voor het gebruik.

Lease en liquiditeit

Uit de analyse van de cijfers van de melkveehouderij tot en met het tweede kwartaal van 2020 blijkt dat er een grote spreiding zichtbaar is in de liquiditeitsmarge tussen bedrijven. 35% van de melkveebedrijven heeft in die periode een negatieve liquiditeitsmarge, 41% zit tussen de 0 en 5 ct per kg melk en 25% haalt meer dan 5 ct per kg melk.


Voor de volledigheid moet worden vermeld dat de lagere melkprijs in 2020 nog een beperkte impact heeft op het cumulatieve resultaat van de afgelopen vier kwartalen. Logischerwijs staat de actuele liquiditeitsmarge verder onder druk.

Zoals blijkt uit de analyse, is het niet voor elk bedrijf mogelijk om (vervangings)investeringen gedurende het jaar uit de rekening-courant te betalen. In dat geval wordt er gekozen voor externe financiering, waarvan lease een voorbeeld van is. Dit heeft als voordeel dat de betaling in maandelijkse termijnen plaatsvindt, waardoor de liquiditeitsbehoefte gelijkmatiger verdeeld is over het jaar. Als de eigen middelen wel toereikend zijn om de investering te kunnen verrichten, is het ook raadzaam om te kijken naar lease als alternatief. Met name wanneer er geen rente verschuldigd is. Door gebruik te maken van lease, blijft het werkkapitaal beschikbaar voor de exploitatie. In sommige gevallen is het ook mogelijk om extra werkkapitaal vrij te maken, door de inruil te laten uitbetalen en de investering volledig te financieren door middel van lease.

Als de bank geen financiering wil verstrekken, is dat een duidelijk signaal over de verdiencapaciteit van je bedrijf. Gebruik lease dan niet direct als alternatief, omdat je als gevolg van de incasso van de maandelijkse leasetermijnen betalingsproblemen kunt krijgen.

Tips

Ondersteuning nodig? Wij helpen je graag met het opstellen van een bedrijfs- of liquiditeitsplan. Dit levert waardevolle inzichten op, om tot een passende financieringsoplossing te komen.

Wouter Vieveen

Wouter Vieveen

Bedrijfskundig adviseur

088 2531628 | wvieveen@alfa.nl


Meer over Wouter