Banner

Investeringsplannen? De regeling SDE+ opent op 12 maart 2019

28 februari 2019 | Door:  René Grootscholten

Heb je plannen om dit jaar te gaan investeren in duurzame energie? Vanaf 12 maart 2019 kun je weer aanspraak maken op subsidie via de regeling SDE+. In de eerste van de twee openstellingen van dit jaar is 5 miljard euro te verdelen. Vergroot je kans op subsidie door Alfa tijdig bij de voorbereiding te betrekken.

De SDE+-regeling moet de ontwikkeling van duurzame energie stimuleren. Net als in voorgaande jaren staat de SDE+ in 2019 open voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen: biomassa, geothermie, water, wind, zon en wind op zee.
 
De SDE+ is een exploitatiesubsidie: de regeling vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie, vijftien jaar lang. De hoeveelheid subsidie is afhankelijk van de soort en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie. Nog net voor de kerstdagen is bekend geworden dat er ook in 2019 weer subsidie te verdelen is. Dit voorjaar gaat het om vijf miljard, wat er in het tweede deel van het jaar beschikbaar komt is nog niet duidelijk. Minister Wiebes heeft echter aangekondigd dat dat bedrag in dezelfde orde van grootte ligt.
 

Voorjaarsronde

De eerste ronde is geopend van 12 maart tot en met 4 april 2019. Per ronde is er sprake van één integraal budgetplafond voor alle technologieën, waarbinnen de technologieën op basis van de kostprijs concurreren om beschikbare middelen. De voorjaarsronde heeft in 2019 drie fases:
Ten opzichte van vorig jaar zijn er een paar wijzigingen doorgevoerd. Alfa kan je precies vertellen om welke veranderingen het gaat.


Vrije categorie

Tijdens de SDE+ openstelling kun je ook subsidie aanvragen in de ‘vrije categorie’. Daarmee prikkelt de overheid ondernemers om voor een lager bedrag dan het maximale basisbedrag voor een categorie in te dienen. Dat vergroot de kans op subsidie. Het geeft je de gelegenheid om je subsidieaanvraag exact toe te snijden op je eigen situatie.
 

Vanaf 2020: accent op CO2-vermindering

Dit is het laatste jaar waarin de SDE+ in de huidige vorm bestaat. Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed, onder de noemer stimuleringsregeling duurzame energietransitie (SDE++). De regeling beperkt zich niet meer tot duurzame energieproductie maar gaat zich richten op CO2-reductie. Met de SDE+(+) wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de productie van duurzame energie stimuleren.
 

Wacht niet te lang

De ervaring leert dat er voor een hoger bedrag subsidie wordt geclaimd dan er in werkelijkheid beschikbaar is. Ook weten we bij Alfa dat niet alle aanvragen op tijd en volledig zijn. Wil je maximaal kans maken op een tegemoetkoming van overheidswege? Ga dan bijtijds met je adviseur van Alfa om de tafel zitten om de meest kansrijke strategie te bepalen. We helpen je graag!
René Grootscholten

René Grootscholten

Bedrijfskundig adviseur

088 2532475 | rgrootscholten@alfa.nl


Meer over René