Banner

Inspectie SZW gaat controleren

7 mei 2021 | Door:  Patricia ter Haar

In de afgelopen jaren is meerdere malen in het nieuws geweest dat in de agrarische sector veel, al dan niet dodelijke, ongelukken zijn gebeurd. Niet alleen werknemers worden hierdoor getroffen bij deze ongevallen, maar ook de ondernemer zelf, zijn meewerkende partner en de kinderen zijn hierbij vaak betrokken.

Dit is aanleiding geweest voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de Inspectie SZW te verzoeken meer onderzoek te gaan doen op bedrijven in deze sector met als doel de veiligheid te verbeteren en het aantal ongevallen te verminderen.

Welke sectoren betreft het?

De Inspectie SZW is in april gestart met de controle van specifiek de vleesvee- en melkveebedrijven. Tot en met november wordt een aantal bedrijven uit deze branche steekproefsgewijs bezocht door een inspecteur. Maar ook in de overige agrarische en groen sectoren worden momenteel bedrijven benaderd om gegevens aan te leveren of de onderneming aan de Arbowet- en regelgeving voldoet.

Wat zijn de verplichtingen?

Door de Inspectie SZW zal worden gecontroleerd of je beschikt over een actuele Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). In een RI&E worden de Arbo-risico’s die specifiek voor jouw bedrijf gelden, in kaart gebracht en wordt hiervan een plan van aanpak gemaakt om deze risico’s aan te pakken.

De verplichting om een RI&E te hebben, geldt niet alleen als je (seizoens-)werknemers in dienst hebt, maar ook als er gezinsleden, stagiaires of ingehuurde krachten meewerken of als er regelmatig bezoekers op het bedrijf aanwezig zijn.

Het afsluiten van een basiscontract met een Arbodienst is verplicht voor elke werkgever die een ander persoon werkzaamheden onder gezag laat verrichten. Dit geldt dus ook voor de gehele bovengenoemde groep.

Wat zijn de risico’s?

Indien de Inspectie SZW constateert dat er geen RI&E is of geen contract is afgesloten met een Arbodienst terwijl dit wel verplicht is, dan kan een boete worden opgelegd die tenminste  750 euro bedraagt.

Wat kan Alfa voor je doen?

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze personeelsadviseurs. Zij bespreken wat in jouw situatie moet gebeuren.

Patricia ter Haar

Patricia ter Haar

Medewerker Vaktechniek

088 2531522 | pterhaar@alfa.nl


Meer over Patricia