Banner

Inleveren van een leaseauto bij ziekte: een casus

9 december 2021 | Door:  Janneke Keekstra

Onlangs heeft het Gerechtshof Den Haag een antwoord gegeven op de vraag of de werkgever het recht heeft om de leaseauto van de zieke werknemer terug te vragen. Het ging hier om een medewerker die al langere tijd arbeidsongeschikt was en tot dat moment gebruik maakte van een leaseauto die ook voor privédoeleinden mocht worden gebruikt. In dit artikel wordt de casus verder toegelicht.

De werkgever meende volledig in zijn recht te staan toen hij de auto na zes maanden arbeidsongeschiktheid van de werknemer terug kwam vragen. In de arbeidsovereenkomst die zij met elkaar waren overeengekomen was namelijk ook de personeelsgids van toepassing verklaard. In deze personeelsgids was een mobiliteitsplan opgenomen met daarin de voorwaarden ten aanzien van de leaseauto. Een van deze voorwaarden was dat de leaseauto na zes maanden arbeidsongeschiktheid diende te worden ingeleverd en hiervoor geen vergoeding zou worden uitgekeerd. Voor de werkgever was het dan ook logisch dat de auto na zes maanden arbeidsongeschiktheid kon worden teruggehaald zonder verdere compensatie. Dit hadden zij immers zo afgesproken.

Geen compensatie van het verlies van het privégebruik van de leaseauto

De werknemer dacht hier anders over en ging naar de kantonrechter om een vergoeding te vorderen ter compensatie van het verlies van het privégebruik van de leaseauto. De kantonrechter stelde de werkgever echter in het gelijk, waarna de werknemer de zaak heeft voorgelegd aan het Hof. De werknemer was nog altijd van mening dat het privégebruik van de leaseauto een onderdeel is van het overeengekomen loon en dat dit loon ook tijdens ziekte dient te worden doorbetaald zoals de wet dit voorschrijft in art. 7:629 BW.

Loonbetalingsplicht geldt niet voor een loonvorm als het privégebruik van de leaseauto

Het Gerechtshof was dit niet met de werknemer eens. De loonbetalingsverplichting waar de werknemer op doelde geldt naar mening van het Hof namelijk uitsluitend voor het periodiek verschuldigde geldloon en niet op andere loonvormen, zoals bijvoorbeeld het privégebruik van de leaseauto. De werkgever mocht in het Mobiliteitsplan opnemen dat de leaseauto na zes maanden arbeidsongeschiktheid diende te worden ingeleverd en hier geen enkele vergoeding of compensatie tegenover zou staan. Had de werkgever dit niet in het Mobiliteitsplan opgenomen, dan was de situatie voor de werkgever mogelijk anders geweest.

Kortom, deze uitspraak bevestigt dat het de moeite loont voor de werkgever om afspraken omtrent het verstrekken van een leaseauto voorafgaand goed en duidelijk vast te leggen.

Janneke Keekstra

Janneke Keekstra

Juridisch adviseur

088 2532138 | jkeekstra@alfa.nl


Meer over Janneke