Banner

Hoeveel fosfaatrechten krijg je straks?

15 september 2017 | Door:  Marit van de Bunt - Willemse

Het ziet er naar uit dat per 1 januari 2018 fosfaatrechten worden geïntroduceerd. Heb je al uitgerekend hoeveel fosfaatrechten je straks toegekend krijgt?

Het is een onzekere tijd. Komt er wel derogatie voor het jaar 2018? Worden de fosfaatrechten ingevoerd? Hoeveel stuks melkvee mag ik volgend jaar houden? Als melkveehouder veel om over na te denken. Inmiddels is periode 4 van het fosfaatreductieplan 2017 van start gegaan. Heb je al nagedacht over volgend jaar?

Diercategorieën melkvee


De dieraantallen die meetellen voor de fosfaatrechten zijn de dieren uit de diercategorie 100, 101 en 102 die op 2 juli 2015 op het bedrijf aanwezig waren. Het gaat hierbij zowel over vrouwelijke én mannelijke dieren. Dit is anders ten opzichte van de fosfaatreductieregeling, daarbij wordt alleen gekeken naar de vrouwelijke dieren. Een ander aandachtspunt is dat de dieren die op 2 juli 2015 zijn geslacht of gestorven ook meetellen voor de fosfaatrechten.

Generieke korting


De generieke korting van 8,3% is alleen van toepassing als het bedrijf niet-grondgebonden is. De grondgebondenheid wordt berekend aan de hand van de fosfaatproductie 2015 minus de fosfaatruimte 2015. Indien er een overschot is, is het bedrijf niet grondgebonden.
Als je weet hoeveel fosfaatrechten toegekend worden dan kun je aan de slag met de volgende vragen: Hoeveel vee mag ik volgend jaar houden? Moet ik nog fosfaatrechten aankopen of bijleasen? Of juist (jong)vee afstoten? Is mijn veestapel optimaal? Je kunt nu al berekenen hoeveel rechten je toegekend kunt krijgen. Onderstaand een paar voorbeelden.

Voorbeeld 1

Op basis van bovenstaande berekening beschikt het voorbeeldbedrijf over 4.583 kg fosfaatrechten. Als de fosfaatproductie van 2 juli 2015 hoger is dan de fosfaatruimte, maar de afroming van 8,3% lager uitkomt, dan wordt het bedrijf niet voor de totale 8,3% gekort. De korting is dan niet lager dan de fosfaatruimte van het jaar 2015. Zie voorbeeldberekening 2.

Voorbeeld 2

In het voorbeeld heeft het bedrijf op 2 juli 2015 minder koeien. Door de afroming van 8,3% komt de totale fosfaatproductie onder de fosfaatruimte van 2015. Daardoor krijgt het bedrijf 4.500 kg fosfaat toegekend en niet 4.333 kg fosfaat.
Kortom, er zijn genoeg zaken waar je rekening mee moet houden als het gaat om het aantal fosfaatrechten. Heb je jouw plan al klaar?

Vraag het Alfa

Wil je laten uitrekenen hoeveel fosfaatrechten je krijgt toegekend? Ben je van mening dat RVO jouw gegevens voor de fosfaatrechten niet juist geregistreerd heeft? Wil je  sparren over jouw optimale bedrijfsopzet in 2018? Neem dan contact op met jouw bedrijfskundig adviseur van Alfa. We zijn met 32 vestigingen overal dichtbij.

Marit van de Bunt - Willemse

Marit van de Bunt - Willemse

Bedrijfskundig adviseur

088 2531425 | mvdbunt@alfa.nl


Meer over Marit