Banner

Hoe wordt de I&R van paarden (pony’s, ezels, zebra’s) gedaan?

13 april 2021 | Door:  Elles Kat - Siffels

Vanaf 21 april 2021 wordt de identificatie en registratie (I&R) van paardachtigen in Nederland strenger. Alle paarden, pony’s, ezels en zebra’s moeten een paspoort en een chip hebben. Vanaf 21 april 2021 moet ook de verblijfplaats van deze dieren geregistreerd worden. Dit houdt in dat de locaties waar paardachtigen verblijven, een UBN moeten hebben.

Hoe moet ik het paard registreren?  

Een paspoort vraag je aan bij een paardenpaspoort uitgevende instantie (PPI) in Nederland. Zij mogen dit namens RVO uitgeven. Zij registreren de gegevens van het paard in hun database. Ook zorgen zij dat de gegevens in de Nederlandse centrale database komen te staan.

Hoe moet ik de locatie registreren?

Het is mogelijk een UBN voor paardachtigen te registreren. Je vraagt een UBN aan op mijn.rvo.nl. Heb je al een UBN en wil je de diersoort paardachtigen toevoegen? Ook dit doe je op mijn.rvo.nl.

Per 12 april is het tevens mogelijk paardachtigen te koppelen aan een UBN.

Voor het doorgeven van meldingen heb je gegevens over de locatie (UBN), de ID-code (levens- of chipnummer) van het dier en de datum nodig. Een melding kun je op twee manieren doorgeven. Via het I&R systeem of via een bedrijfsmanagementsysteem. Wil je dat iemand anders jouw I&R-administratie doet? Dan kun je een ander machtigen.

Wat moet ik melden en wanneer?

In het I&R-systeem geef je verschillende soorten meldingen (aanvoer, afvoer, import, export, dood) door op mijn.rvo.nl. Als houder van een locatie moet je binnen 7 kalenderdagen een melding doorgeven. Melden kan vanaf 12 april 2021.

Melden in het I&R-systeem doe je alleen als het dier langer dan 30 dagen van locatie veranderd. Is een dier korter dan 30 dagen ergens anders? Dan houd je dit bij in het bedrijfsregister (jouw eigen administratie). Hoe je dit doet is vormvrij. Je bewaart het bedrijfsregister en bijbehorende documenten minimaal 3 jaar na de laatste aanpassing.

Hoe meld ik een geboortemelding?

Wordt er bij jou een veulen geboren? Een veulen moet binnen 9 maanden na de geboorte een paspoort en een chip hebben. De geboorte van het veulen meld je niet in I&R. Dit doet de PPI voor jou, nadat zij het paspoort aan je hebben uitgegeven. Je dient daarna nog wel het veulen aan te melden op het UBN waar het veulen staat.  

Hoe en wat in het bedrijfsregister?

Als houder van een locatie met paarden, moet je een bedrijfsregister bijhouden op jouw locatie. Dit geldt voor alle houders, slachterijen, veemarkten en verzamelplaatsen. Dit geldt ook als je de dieren voor de hobby houdt. Het bedrijfsregister en de bijbehorende documenten bewaar je minimaal 3 jaar na de laatste aanpassing.

Bijhouden in je eigen administratie

Registreer zaken binnen 3 werkdagen in je bedrijfsregister.

Bij aanvoer van paarden

Bij afvoer van paarden

In het bedrijfsregister noteer je alle verplaatsingen naar andere locaties. Hoe je het bedrijfsregister bijhoudt, is vormvrij. Een buitenrit of aanwezigheid bij een evenement van één dag hoef je niet op te nemen. Blijft een paard langer dan 30 dagen bij je? Of gaat het voor langer dan 30 dagen weg? Meldt dit dan ook in I&R.

Wie is verantwoordelijk voor de registratie?

De exploitant van het paard is verantwoordelijk voor de registratie van het paard. De exploitant van de locatie is verantwoordelijk voor de registratie van de locatie waar paarden worden gehouden.

Wie is de exploitant van het paard?

De exploitant van het paard is degene die de dagelijkse besluitvorming heeft over het paard. In de meeste gevallen is dat de eigenaar van het paard.

Voorbeeld: Bij pensionstallen, maneges, opfokbedrijven en africht-/trainingsstallen wordt een stal, een deel van een stal of een paardenbox verhuurd aan de eigenaar van één of meerdere paarden. De eigenaar van de stal verhuurt slechts een ruimte voor huisvesting. De staleigenaar registreert dan alle paarden die in zijn stal(len) staan, ook die van derden en is verantwoordelijk voor de I&R meldingen.

Voor meer informatie kun je terecht op de RVO-site of bij één van onze Alfa medewerkers.

Elles Kat - Siffels

Elles Kat - Siffels

Bedrijfskundig adviseur

088 2532105 | ekat@alfa.nl


Meer over Elles